Ανακαλύψτε τα Social Media του G-FEB

Posted by: sege_admin
Category: Δελτία Τύπου

📢 Τα social media του ευρωπαϊκού έργου G-FEB είναι πλέον διαθέσιμα για το κοινό!

🚀 Ακολούθησε μας για να μένεις ενήμερη για όλες τις εξελίξεις και τις καινοτόμες λύσεις κατάρτισης που στοχεύουν στη βελτίωση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην περιοχή των Βαλκανίων. 🌍 

Μέσω του ευρωπαϊκού έργου G-FEB, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος στοχεύει να προσφέρει ευκαιρίες δια βίου μάθησης και προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων πράσινου προσανατολισμού και αειφορίας μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών.  

📲 Ακολούθησε τις σελίδες του έργου εδώ: 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555534215680 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/101529778/admin/dashboard/