Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολλές δράσεις οι οποίες έλαβαν υποστήριξη και χρηματοδότηση από εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα βασικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ή συμμετείχαμε έως σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να επισκεφτείτε και τις επίσημες ιστοσελίδες των προγραμμάτων.