Γιατί να γίνω μέλος​

“Δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούμε να πετύχουμε ως γυναίκες”

Michelle Obama

Υπάρχουν προϋποθέσεις  για να γίνω μέλος στο Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος;

Η είσοδος νέων μελών είναι ελεύθερη για οποιαδήποτε γυναίκα που άνω του ενός (1) έτους ασκεί επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα:

  1. είτε ατομικά
  2. είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας
  3. είτε υπό εταιρική μορφή
  4. είτε ως ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων
  5. είτε ως βοηθούν μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση και έχει επιχειρηματική έδρα εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Ως μέλος του Συνδέσμου Γυναικών Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος:

Η είσοδος νέων μελών είναι ελεύθερη για οποιαδήποτε γυναίκα που άνω του ενός (1) έτους ασκεί επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα:

  • Μπορείς να έχεις πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα υποστήριξης και ενδυνάμωσης του Συνδέσμου.
  • Να λάβεις συμβουλευτική υποστήριξη, καθοδήγηση και αρωγή, σε προβλήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα σου.
  • Να λάβεις μέρος σε θεσμικές συναντήσεις στο εξωτερικό.
  • Να βοηθήσεις με την γνώση σου και την εμπειρία σου και άλλες γυναίκες.