Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) > Συχνές ερωτήσεις για την Επιχειρηματικότητα
Συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

 • Πως μπορεί ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος - ΣΕΓΕ να βοηθήσει στην ίδρυση μια νέας επιχείρησης ;

  Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος μπορεί να παρέχει σημαντική υποστήριξη σε άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση μέσω διάφορων τρόπων:

  • Εκπαίδευση και Ενημέρωση: Ο σύνδεσμος μπορεί να παρέχει σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και ομιλίες που αφορούν τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας, τη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης και τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι νέοι επιχειρηματίες.
  • Συμβουλές και Καθοδήγηση: Οι έμπειροι επιχειρηματίες γυναίκες μέσα στον σύνδεσμο μπορούν να παρέχουν πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης.
  • Δίκτυο Επαφών: Ο σύνδεσμος μπορεί να παρέχει μια πλατφόρμα για τη δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων και δικτύωσης με άλλους επιχειρηματίες, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πιθανούς πελάτες.
  • Πρόσβαση σε Πόρους: Ο σύνδεσμος μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτικά προγράμματα, επιδοτήσεις ή δάνεια που είναι διαθέσιμα για νέες επιχειρήσεις.
  • Προώθηση και Επιδείξεις: Ο σύνδεσμος μπορεί να διοργανώνει εκθέσεις, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς που επιτρέπουν στις νέες επιχειρήσεις να προβάλλονται και να κερδίζουν ορατότητα.
  • Συνεργασία και Συνεργατικές Δυνατότητες: Ο σύνδεσμος μπορεί να συντονίζει συνεργατικά εγχειρήματα μεταξύ των μελών του, προσφέροντας τη δυνατότητα για κοινές πρωτοβουλίες και έργα.

  Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών επιχειρηματιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης.

 • Με ποιο τρόπο αναλύσω και αξιολογώ μια επαγγελματική ευκαιρία;

  Η ανάλυση και αξιολόγηση μιας ευκαιρίας είναι ένα σημαντικό βήμα για να κατανοήσετε αν αξίζει να επενδύσετε χρόνο, πόρους και ενέργεια σε αυτήν. Παρακάτω παραθέτω έναν γενικό οδηγό για το πώς μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάλυση και αξιολόγηση μιας ευκαιρίας:

  • Καθορίστε τον Στόχο σας: Πριν αρχίσετε την ανάλυση, καθορίστε τι ακριβώς επιθυμείτε να επιτύχετε με αυτήν την ευκαιρία. Ποιος είναι ο στόχος σας; Κέρδος, ανάπτυξη, προβολή κλπ.;
  • Αναλύστε την Ευκαιρία: Συλλέξτε όσες πληροφορίες μπορείτε για την ευκαιρία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα, στατιστικά, τάσεις της αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, κ.λπ.
  • Αναλύστε τον Ανταγωνισμό: Κατανοήστε ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας και πώς δραστηριοποιούνται. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σας σε σχέση με αυτούς;
  • Αναλύστε τον Στόχο Κοινό: Κατανοήστε ποιοι είναι οι δυνητικοί πελάτες ή χρήστες για την ευκαιρία σας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες τους;
  • Αξιολογήστε την Οικονομική Βιωσιμότητα: Αξιολογήστε τις οικονομικές πτυχές της ευκαιρίας. Πόσο θα κοστίσει να εκτελέσετε την ευκαιρία; Ποια είναι τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη;
  • Αναλύστε τους Κινδύνους: Κατανοήστε ποιοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία της ευκαιρίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εξωτερικούς παράγοντες όπως οικονομική αστάθεια, αλλαγές στη νομοθεσία, τεχνολογικές αλλαγές κλπ.
  • Αξιολόγηση ROI (Return on Investment): Υπολογίστε το αναμενόμενο κέρδος σε σχέση με το κόστος και τον χρόνο που θα αφιερώσετε. Πόσο γρήγορα αναμένετε να ανταμείψετε τον εαυτό σας;
  • Συνοψίστε τα Αποτελέσματα: Συνοψίστε την ανάλυσή σας σε ένα έγγραφο ή μια παρουσίαση. Αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τις πιθανότητες επιτυχίας και τους πιθανούς κινδύνους.
  • Λάβετε Απόφαση: Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσής σας, αποφασίστε εάν η ευκαιρία αξίζει να επιδιωχθεί. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη όλες τις πτυχές, όχι μόνο τις οικονομικές.
  • Εκτελέστε και Παρακολουθήστε: Αν αποφασίσετε να προχωρήσετε, αναπτύξτε ένα σχέδιο εκτέλεσης και παρακολουθήστε την πρόοδο και τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους σας.

  Θυμηθείτε ότι η ανάλυση μιας ευκαιρίας είναι ένας δυναμικός διαδικασία που απαιτεί κρίση, προβληματισμό και ανοιχτό μυαλό. Επίσης, μπορεί να είναι χρήσιμο να ζητήσετε γνώμες και συμβουλές από ειδικούς ή συνεργάτες πριν λάβετε την τελική απόφαση.

 • Από που μπορώ να αναζητήσω τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ίδρυση της δικής μου επιχείρησης;

  Η αναζήτηση κεφαλαίων για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης μπορεί να γίνει μέσω διάφορων πηγών και προσεγγίσεων. Εδώ είναι μερικές κύριες πηγές που μπορείτε να εξετάσετε:

  • Προσωπικά Κεφάλαια: Η προσωπική σας επένδυση μπορεί να είναι μια πρώτη πηγή χρηματοδότησης. Αυτό δείχνει στους πιθανούς επενδυτές ότι έχετε αφιερώσει την ίδια σας την αξία στην επιχείρηση.
  • Οικογενειακοί και Φίλοι: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αναζητήσετε χρηματοδότηση από μέλη της οικογένειας και φίλους που πιστεύουν στην ιδέα σας.
  • Επιχειρηματικοί Σύντροφοι: Συνεργαστείτε με άλλα άτομα που μοιράζονται την ίδια ιδέα και σκοπεύουν να συνεισφέρουν χρηματοδοτικά.
  • Αγγελιοδότες και Επιχειρηματικά Κεφάλαια: Οι αγγελιοδότες (angel investors) είναι ιδιώτες επενδυτές που παρέχουν κεφάλαια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε επιχειρηματικά κεφάλαια από ειδικά κεφάλαια που επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις.
  • Επιχειρηματικά Δάνεια: Οι τράπεζες και άλλοι δανειστές μπορεί να παρέχουν επιχειρηματικά δάνεια για τη χρηματοδότηση της εκκίνησης της επιχείρησής σας.
  • Κοινοπραξίες (Joint Ventures): Μια συμφωνία κοινοπραξίας με άλλη επιχείρηση ή οντότητα μπορεί να παράσχει κεφάλαια και στήριξη.
  • Επιδοτήσεις και Επιχορηγήσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυβερνητικά ή μη κερδοσκοπικά προγράμματα παρέχουν επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις σε νέες επιχειρήσεις.
  • Κοινοτική Χρηματοδότηση: Ορισμένες φορές, μπορείτε να αναζητήσετε χρηματοδότηση από την τοπική κοινότητά σας μέσω καμπανιών χρηματοδότησης ή crowdfunding πλατφορμών.

  Προτού αναζητήσετε κεφάλαια, είναι σημαντικό να έχετε ένα σαφές επιχειρηματικό σχέδιο και να είστε προετοιμασμένοι να παρουσιάσετε τον λόγο για τον οποίο χρειάζεστε κεφάλαια και πώς σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε.

 • Τι είναι και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan);

  Ένα επιχειρηματικό σχέδιο, γνωστό και ως business plan, είναι ένα έγγραφο που περιγράφει το σχέδιο λειτουργίας και τη στρατηγική μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, το μοντέλο επιχείρησης, τον τομέα δραστηριότητας, την αγορά, τον ανταγωνισμό, το σχέδιο μάρκετινγκ, τη χρηματοδότηση και άλλες πτυχές που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης.

  Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει ως στόχο να δείξει πώς η επιχείρηση θα λειτουργήσει, πώς θα αντιμετωπίσει προκλήσεις και πώς θα αξιοποιήσει ευκαιρίες για ανάπτυξη. Ανάλογα με τον σκοπό και το κοινό του, ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • Εισαγωγή και Περίληψη: Μια σύντομη εισαγωγή στην επιχείρηση και μια περίληψη του τι περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
  • Περιγραφή της Επιχείρησης: Περιγραφή του τι κάνει η επιχείρηση, ποια είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρει και ποια είναι η αξία της για τους πελάτες.
  • Ανάλυση Αγοράς: Μια εκτενής ανάλυση της αγοράς, του κοινού στο οποίο απευθύνεται η επιχείρηση, των αναγκών τους και του ανταγωνισμού.
  • Στρατηγική: Η στρατηγική της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, των στρατηγικών προσεγγίσεων και του σχεδίου ανάπτυξης.
  • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις: Πώς θα προωθηθούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, ποιο θα είναι το μοντέλο μάρκετινγκ και πωλήσεων, και πώς θα γίνει η ανάλυση των τιμών.
  • Οργανωτική Δομή και Διαχείριση: Πώς θα οργανωθεί η επιχείρηση, ποιοι θα είναι οι ρόλοι και οι ευθύνες των μελών της ομάδας.
  • Σχέδιο Χρηματοδότησης: Πώς θα χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση, ποιες είναι οι προβλεπόμενες δαπάνες και πόροι, και πώς θα προσεγγίσετε τους επενδυτές ή τους δανειστές.
  • Προβλέψεις Οικονομικών: Προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, όπως τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη και τα χρεοκοπικά μεγέθη.
  • Σχέδιο Εκτέλεσης: Πώς θα εφαρμόσετε το σχέδιο, ποιες είναι οι προθεσμίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

  Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι σαφές, λεπτομερές και ρεαλιστικό, παρέχοντας ένα συνολικό εικόνα της επιχείρησης και του πώς αυτή θα πετύχει τους στόχους της.

 • Από που μπορώ να αντλήσω ιδέες για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης;

  Η αναζήτηση ιδεών για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης μπορεί να προέλθει από διάφορες πηγές και προσεγγίσεις. Εδώ είναι μερικές ιδέες για το πού μπορείτε να αντλήσετε έμπνευση:

  • Προσωπικά Ενδιαφέροντα: Σκεφτείτε για τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν, τις αγαπημένες σας δραστηριότητες ή τις ειδικότητές σας. Οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε προσωπικά ενδιαφέροντα συχνά έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, καθώς είστε πιθανότατα πιο παθιασμένοι με αυτό που κάνετε.
  • Προβλήματα και Ανάγκες: Σκεφτείτε για προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή που αντιμετωπίζουν άλλοι γύρω σας. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις συνήθως λύνουν ένα πρόβλημα ή καλύπτουν μια ανάγκη στην αγορά.
  • Έρευνα Αγοράς: Αναλύστε την αγορά για να ανιχνεύσετε κενά και ευκαιρίες που μπορεί να μην έχουν αναγνωριστεί ακόμη.
  • Τάσεις και Νέες Τεχνολογίες: Εξετάστε τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά και τις νέες τεχνολογίες που μπορεί να ανοίξουν νέες ευκαιρίες.
  • Κοινωνικές Δικτυώσεις: Συνομιλήστε με άλλους επιχειρηματίες, ερευνητές, και ειδικούς στον κλάδο για να ανταλλάξετε ιδέες και να πάρετε έμπνευση.
  • Εμπειρίες και Ταξίδια: Οι εμπειρίες σας, ειδικά από ταξίδια και κουλτούρες διαφορετικές από τη δική σας, μπορούν να σας παρέχουν ιδέες για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  • Συνεργασία: Συνεργαστείτε με άλλους ανθρώπους για να συνδυάσετε διάφορες ιδέες και προοπτικές.
  • Βιβλία, Άρθρα και Πηγές Έμπνευσης: Διαβάστε βιβλία, άρθρα και διηγήσεις επιτυχημένων επιχειρηματιών για να αποκτήσετε νέες ιδέες και εμπνεύσεις.

  Αναμειγνύοντας αυτές τις πηγές έμπνευσης και αναλύοντας τις δυνατότητες, μπορείτε να ανακαλύψετε μια ιδέα που να έχει το δυναμικό να γίνει μια επιτυχημένη επιχείρηση

 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης επιχειρηματία;

  Τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επιχειρηματία μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο της επιχείρησης, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες, αλλά υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που συνήθως συνδέονται με επιτυχημένους επιχειρηματίες. Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργικότητα: Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες είναι δημιουργικοί και έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται εκτός των συνηθισμένων πλαισίων, βρίσκοντας καινοτόμες λύσεις για προβλήματα.
  • Αντοχή στον κίνδυνο: Η επιχειρηματικότητα συνεπάγεται κίνδυνο, και οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες είναι έτοιμοι να αναλάβουν ρίσκα με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους.
  • Δέσμευση και Αφοσίωση: Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες είναι αφοσιωμένοι στην επιχείρησή τους και είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σκληρά για την επίτευξη των στόχων τους.
  • Αυτοπεποίθηση: Η αυτοπεποίθηση είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την υποστήριξη της αποφασιστικότητας του επιχειρηματία.
  • Καινοτομία: Η ικανότητα να αναγνωρίζουν νέες ευκαιρίες και να εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό των επιτυχημένων επιχειρηματιών.
  • Ικανότητα Διαχείρισης: Η ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πόρους, χρόνο, και ανθρώπους είναι κρίσιμη για την επιτυχία.
  • Επικοινωνιακές Δεξιότητες: Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες, τους συνεργάτες και την ομάδα τους.

  Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν μια γενική εικόνα του τι απαιτείται για να είναι κάποιος επιτυχημένος στον χώρο της επιχειρηματικότητας, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και μπορεί να απαιτεί διαφορετική έμφαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά.

 • Τι είναι Επιχειρηματικότητα;

  Η επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας, λειτουργίας και διαχείρισης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό τη δημιουργία αξίας, την ανάπτυξη και το κέρδος. Αυτό περιλαμβάνει την ιδέα, το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την ίδρυση και την διαχείριση μιας επιχείρησης ή ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, με στόχο την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

  Η επιχειρηματικότητα απαιτεί δημιουργικότητα, καινοτομία, αντοχή στον κίνδυνο, ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και ικανότητα διαχείρισης πόρων. Οι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν το ρίσκο να ξεκινήσουν νέες επιχειρηματικές προσπάθειες, ελπίζοντας ότι θα επιτύχουν κερδοφόρα αποτελέσματα.

  Η επιχειρηματικότητα μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης, η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μια υπάρχουσα αγορά, η εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών, και πολλές άλλες. Η επιχειρηματικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας