Το προφίλ μας

Λίγα λόγια για το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

O Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε – είναι ένας πανελλήνιος μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1997, και απευθύνεται στις γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η ενδυνάμωση, για την επιχειρηματική και διαπροσωπική εξέλιξη κάθε γυναίκας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της φιλοσοφίας του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. Στόχος του Σ.Ε.Γ.Ε. μέσα από την υλοποίηση δράσεων όπως Συμβουλευτική, Εκπαίδευση, Mentoring κ.ά. είναι η ανάπτυξη του Γυναικείου Επιχειρείν καθώς και η στήριξη της βιωσιμότητας της Γυναικείας Επιχείρησης. Παράλληλα, ο Σ.Ε.Γ.Ε. κινείται έμπρακτα με δράσεις που σκοπό έχουν την ενδυνάμωση για κάθε γυναίκα προκειμένου αυτή να βρει την επαγγελματική και διαπροσωπική κατεύθυνση που της αξίζει.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. αποτελείται από 1.500 ενεργά εγγεγραμμένα μέλη και κατέχει ένα ευρύ φάσμα δικτύου οργανισμών σε όλη την Ευρώπη.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περισσότερες από 10.000 γυναίκες και έχουν υλοποιηθεί 20 ευρωπαϊκά προγράμματα.

Βασικοί άξονες λειτουργίας

Mentoring και Coaching

Σε γυναίκες που είτε είναι επιχειρηματίες, είτε επιθυμούν να γίνουν.

Διοργάνωση συνεδριών και εκδηλώσεων

Για την γυναικεία ενδυνάμωση και επιχειρηματικότητα.

Δικτύωση επιχειρήσεων εντός και εκτός συνόρων

Ώστε να ανταλλάσουν εμπειρίες και να αναζητούν νέους συνεργάτες.

Εκπαίδευση γυναικών

Με στόχο την προσωπική και οικονομική τους ενδυνάμωση.

Ενίσχυση

Της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Οικονομική, επαγγελματική και επιχειρηματική ενίσχυση

Σε γυναικές θύματα βίας με στόχο την επαγγελματική ένταξη τους.

Δημιουργία μιας κοινότητας

Που θα υποστηρίζει τις γυναίκες στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. είναι στο πλάι κάθε γυναίκας που θέλει να ενδυναμωθεί, να δημιουργήσει και να προσφέρει στην κοινωνία μέσα από οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικότητας.

Εβίτα Σταύρου

Μέλος Σ.Ε.Γ.Ε.

Ο αντίκτυπος μας

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. σε αριθμούς

+
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Επιχειρημαρματικές Αποστολές στο εξωτερικό
Ενεργές Γυναίκες Επιχειρηματίες
Γυναίκες έλαβαν δωρεάν υποστήριξη από τις δράσεις μας
Στήριξη νέων γυναίκειών επιχειρήσεων

Ο Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, ιδρύει παραρτήματα πανελλαδικά με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση του γυναικείου πληθυσμού.

Παράρτημα του Συνδέσμου μέχρι σήμερα έχει ιδρυθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.