Ομάδες Συνεργασίας

Το θεμέλιο των δράσεων του Σ.Ε.Γ.Ε. είναι τα μέλη του, ώστε να χτίζονται ισχυρές σχέσεις που να αντέχουν στο χρόνο, με ισχυρά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό ο Σ.Ε.Γ.Ε. αναδιοργάνωσε τις ομάδες συνεργασίας του, παροτρύνοντας τα μέλη σε ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση ανάλογα με το αντικείμενο και τα ενδιαφέροντα της καθεμίας.

Συγκεκριμένα, μέσα από την αλληλεπίδραση στις ομάδες συνεργασίας, τα μέλη διευρύνουν τους ορίζοντές τους, ανταλλάσσουν απόψεις και φυσικά επεκτείνουν το κοινωνικό τους δίκτυο.  Επιπλέον, τα μέλη του Σ.Ε.Γ.Ε. έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες και τις γνώσεις τους, όπου με την υποστήριξη του Συνδέσμου μπορούν να προτείνουν και να δημιουργούν νέες δράσεις προς υλοποίηση.

Ομάδα Συνεργασίας Πολιτισμού

Η  Ομάδα  Συνεργασίας Πολιτισμού δημιουργήθηκε με σκοπό να υλοποιήσει δράσεις και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν και ενισχύουν μια θετική αλλαγή στον τομέα του πολιτισμού. Στόχος της ομάδας είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους.

Ομάδα Συνεργασίας Τουρισμού

Η Ομάδα Συνεργασίας Τουρισμού αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας των μελών μας για την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασιών στον κλάδο του τουρισμού. Η ομάδα επίσης στοχεύει να αναδείξει τις εξειδικευμένες ανάγκες του κλάδου, αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην επιχειρηματική αγορά.

Ομάδα Συνεργασίας Κοινωνικής Οικονομίας

Η  Ομάδα  Συνεργασίας Κοινωνικής Οικονομίας έχει ως στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Βασικός σκοπός της ομάδας είναι η διάδοση της γνώσης σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου, καθώς και η υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας.

Ομάδα Συνεργασίας Ενέργειας

Η  Ομάδα  Συνεργασίας Ενέργειας δημιουργήθηκε  για  το  συντονισμό  της  Ενεργειακής  Κοινότητας  Γυναικών  “WEnCoop”,  μιας πρωτοβουλίας του Σ.Ε.Γ.Ε. που υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2021. Η ομάδα αυτή επικεντρώνεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις οικονομικές πτυχές της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Στόχος της είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η υλοποίηση έργων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα της ενέργειας.

Ομάδα Συνεργασίας
Εκπαίδευσης

Η  Ομάδα  Συνεργασίας Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε για να φέρει σε επαφή τα μέλη μας που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και για τη δημιουργία συνεργασιών των μελών μας που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

Ομάδα Συνεργασίας Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Η  Ομάδα  Συνεργασίας Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να αυξήσει την προβολή των επιτευγμάτων των «νέων» επιχειρηματιών και να προωθήσει τη συζήτηση για σημαντικά θέματα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Βασικός της στόχος είναι να διαπιστώσει και να βρει λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που εμποδίζουν τις γυναίκες στην έναρξη και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Γιατί να συμμετέχετε στις Ομάδες Συνεργασίας;

Επειδή…
η αλληλεπίδραση διευρύνει τους ορίζοντές σας!

  • Η ανταλλαγή απόψεων και η συσπείρωση θα κινήσει επιθυμητές αλλαγές.
  • Θα πολλαπλασιαστούν τα οφέλη σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο.
  • Θα επεκτείνετε το κοινωνικό σας δίκτυο.
  • Θα αναγνωριστεί και θα επιβραβευτεί η συνεισφορά σας.
  • Θα γίνετε η φωνή και η έκφραση ενός από τους πιο ενεργούς και καταξιωμένους συνδέσμους στον Ελλαδικό χώρο.
  • Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε καινούργια αντικείμενα και να βελτιώσετε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σας.

Συμμετοχή στις Ομάδες συνεργασίας  έχουν αποκλειστικά μέλη του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Εάν σας ενδιαφέρει να γίνεται μέλος και να συμμετέχετε σε κάποια ομάδα συνεργασίας συμπληρώστε τη φόρμα μέλους.