Γίνε Μέλος

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η είσοδος νέων μελών είναι ελεύθερη για οποιαδήποτε γυναίκα που ασκεί επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα άνω των δύο μηνών:
1. Είτε ατομικά
2. Είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας
3. Είτε υπό εταιρική μορφή
4. Είτε ως ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων
5. Είτε ως βοηθούν μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση και έχει επιχειρηματική έδρα εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Η υποβληθείσα αίτηση εισάγεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., και γίνεται δεκτή, αν λάβει την πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο καταστατικού, Φ.Ε.Κ. ή έναρξης επιτηδεύματος.

Μαζί με την αίτηση καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής, ποσού 20€ (σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, η εγγραφή δεν επιστρέφεται).

Στον Σύνδεσμο μπορείτε να γίνετε:

1.Τακτικό μέλος με ετήσια συνδρομή στα 30,00€
(Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητούν από το Σ.Ε.Γ.Ε. συμβουλευτική υποστήριξη, καθοδήγηση και αρωγή, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα τους. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, και έχουν εγγραφεί στα μητρώα του σωματείου τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τις αρχαιρεσίες (Ατομικές επιχείρησεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Κοιν.Σ.Επ.)

2. Συνδεδεμένο μέλος με ετήσια συνδρομή στα 60,00€
(Συνδεδεμένα θεωρούνται τα μέλη από φορείς, συλλόγους, νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία θέλουν να ενισχύσουν το Σ.Ε.Γ.Ε. με υποχρέωση συνδρομής. Δια του εκπροσώπου τους έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δια μίας (1) μόνον ψήφου. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση προς αυτούς.) (Σύλλογοι, Σωματεία, Συνεταιρισμοί, Μ.Κ.Ο.)

3. Διακεκριμένο μέλος, με ετήσια συνδρομή στα 200,00€
(Τα διακεκριμένα μέλη υποχρεούνται συνδρομής και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στα διακεκριμένα μέλη παρέχεται ένα ελκυστικό πακέτο εγγραφή το οποίο περιλαμβάνει: 1) Δωρεάν συμμετοχή σε έως και τρεις δράσεις που έχουν κόστος, τις οποίες θα διοργανώσει ο Σ.Ε.Γ.Ε. εντός κάθε έτους. 2) Δωρεάν εκατό τυπωμένες ονομαστικές κάρτες 3)Δωρεάν διαφήμιση της επιχείρησης τους στην επίσημη ιστοσελίδα του Σ.Ε.Γ.Ε. με Banner 4) τρεις θεσμικές συναντήσεις στο εξωτερικό ετησίως για συνεργασία με επιχειρηματίες, για τα οικονομικά ενήμερα μέλη (Ο Σ.Ε.Γ.Ε. δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που το μέλος δεν αποδεχθεί το ραντεβού).

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής είναι σύμφωνο με την κατηγορία μέλους στην οποία θα επιλέξετε και καταβάλλεται αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης από το Δ.Σ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο (+30) 2310224440 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@sege.gr

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

Αιτήσεις Μελών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Τραπεζικός λογαριασμός Σ.Ε.Γ.Ε.
Τράπεζα Πειραιώς: 5237044795238
ΙΒΑΝ: GR 5701722370005237044795238
(Τα έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ