Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος είναι εννεαμελές και εκλέγεται κάθε 3 χρόνια.

Τσαλταμπάση Αποστολίνα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοροβέση Δήμητρα-Αλίσε
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημητροπούλου Δήμητρα
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Σαββίδου Αναστασία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’

Βρακά Χριστίνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σιδηροπούλου Άρτεμις
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Αλεξιάδου Πολύμνεια
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

Αλεξιάδου Κορνηλία
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Σταβάρα Ιώαννα
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.