Έρευνα Σ.Ε.Γ.Ε. για τη μαθητεία στην Ελλάδα

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

WBL logo opaqueΟ Σ.Ε.Γ.Ε., στο πλαίσιο του έργου “Partnership for more effective WBL in VET – Promote WBL”, πραγματοποιεί έρευνα για τη μαθητεία.

Στόχος της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των κύριων παραγόντων επιτυχίας, των εμποδίων και των επιτυχημένων στρατηγικών και προσεγγίσεων για την αποτελεσματική μαθητεία στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα.

Στο πλαίσο της έρευνας δημιουργήθηκαν τρία (3) διαφορετικά ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε τρεις (3) διαφορετικές ομάδες:

  1.           Επιχειρηματίες και Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  2.           Μαθητευόμενοι/Ασκούμενοι
  3.           Κοινωνικοί Εταίροι και Περιφερειακοί και Δημοτικοί Φορείς


Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση online στην ελληνική γλώσσα έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017. Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε παρακαλούμε πατήστε πάνω στους παραπάνω συνδέσμους ανάλογα με την ιδιότητα σ&alpha
;ς.

Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη!