Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) > Projects > Πράσινη Μετάβαση > Knowledge Valorisation and Awareness Dialogue among Business People and Newcomers for a Resilient Green Development

Knowledge Valorisation and Awareness Dialogue among Business People and Newcomers for a Resilient Green Development

“Οι γυναίκες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια πολύπλευρη αλλαγή για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κόσμου”. Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών επιχειρηματιών στη διαδικασία της πράσινης ανάπτυξης και στην αύξηση της συμμετοχής τους σε αυτή τη νέα πράσινη πολιτική για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Σκοπός του έργου είναι να βρούμε προτάσεις πράσινης πολιτικής για τις εταιρείες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να προετοιμάσουμε και να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτές, καθώς και να ενισχύσουμε την αναγνώριση των ιδρυμάτων και των οργανώσεων που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:

1. Διοργάνωση μικρών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων αξιολόγησης του περιβάλλοντος και εργαστηρίων, σε όλες τις χώρες των συνεργατών.

2. Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων με σχετικούς συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη ως καθοδηγητικό εργαλείο για νέους συμμετέχοντες.

3. Διοργάνωση διακρατικού διαδικτυακού σεμιναρίου για την κοινοποίηση εμπειριών επαγγελματιών.

4. Δημιουργία βίντεο με συνομιλίες με πρότυπα πρόσωπα της επιχειρηματικής κοινότητας στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης.

Αποτελέσματα:

– Ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικείων επιχειρηματιών και των επιχειρηματιών στους τομείς της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, των κλιματικών αλλαγών, της πράσινης ανάπτυξης και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

– Αξιολόγηση των επιπτώσεων, των δυνατοτήτων, των κινδύνων και των προσεγγίσεων για τις γυναικείες επιχειρηματίες στη νέα εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της ψηφιακής μετασχηματιστικής διαδικασίας για τις ΜΜΕ και τη συμμετοχή των γυναικών.

Κοινοπραξία:

  • Gaziantep Genç İş İnsanlari Derneği (Τουρκία)
  • ΣΕΓΕ – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Ελλάδα)
  • HORIZONTE XXII (Ισπανία)
  • Innovation and Sustainable Development Institute – NGO A.s.b.l. (Λουξεμβούργο)
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ελλάδα)
  • SDG World (Δανία)

 Ομάδα Στόχος: Γυναίκες επιχειρηματίες, Γυναίκες

Διάρκεια: 31/05/2022 – 30/08/2023 (15 μήνες)