Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) > Projects > Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας > BEYOND CRISIS – peer-exchanges on sustainable business models for stronger social economy ecosystems

Το έργο BEYOND CRISIS, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Single Market Programme (SMP COSME), υποστηρίζει επιχειρήσεις στο να δοκιμάσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στην κοινωνική οικονομία και σε καινοτόμες συνεργασίες, με σκοπό να ενισχύσουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε τοπικές ανάγκες και προκλήσεις και να αντιμετωπίζουν τρέχουσες και μελλοντικές κρίσεις.

Το BEYOND CRISIS προγραμματίζει την ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης Κοινωνικής Οικονομίας, με την υποστήριξη φορέων σε 3 περιφέρειες (Περιφέρεια Κεντρικής Οικονομίας – Ελλάδα, Περιφέρεια Emilia Romagna – Ιταλία, Περιφέρεια Murcia – Ισπανία). Σημαντικό μέρος του έργου αποτελεί η προώθηση της ευαισθητοποίησης και ορατότητας σχετικά με το στρατηγικό ρόλο και το κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και η διάδοση της κοινωνικής οικονομίας ως αποτελεσματικού εργαλείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση προκλήσεων.

Κοινοπραξία:

  • COMUNE DI REGGIO EMILIA – CRE (Ιταλία)
  • E35 FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE (Ιταλία)
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΕΓΕ (Ελλάδα)
  • ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Ελλάδα)
  • UNION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE LA REGION DE MURCIA – UCOMUR (Ισπανία)
  • ASOCIACION EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES Y PARTICIPADAS DE LA REGION DE MURCIA – AMUSAL (Ισπανία)
  • BENEFICIARY AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO – (Ισπανία)

Ομάδα Στόχος: Γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, Κοινωνικοί Επιχειρηματίες, Φορείς ΚΑΛΟ

Διάρκεια: 01/05/2022 – 30/04/2024 (24 μήνες)