Το έργο EQUIROM αναδεικνύει την ανάγκη πρόληψης και καταπολέμησης του αντιτσιγγανισμού και των διακρίσεων ενάντια στους Ρομά, εναρμονιζόμενο με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για τους Ρομά και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ένταξη των Ρομά και των Τσιγγάνων.

Στο πλαίσιο του έργου, υλοποιείται μια δυναμική επικοινωνιακή εκστρατεία με στόχο την αντιμετώπιση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά. Επιπλέον, προωθείται η δημιουργία θετικών αφηγήσεων που αναδεικνύουν την ποικιλομορφία και τον πλούτο του πολιτισμού των Ρομά. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιστορία τους και την πολυπολιτισμικότητα ενισχύεται με έμφαση στην ισότητα των φύλων και την ποικιλομορφία, αντιπροσωπεύοντας ένα πρώτο βήμα προς την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κοινοπραξία:

  • Σ.Ε.Γ.Ε. – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Ελλάδα)

Ομάδα Στόχος: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Κοινότητα Ρομά, Γενικός Πληθυσμός

Διάρκεια: 10/11/2023 – 31/10/2024 (12 μήνες)