Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ, για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα.

Στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι επιχειρήσεων οι οποίες:

 • Επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους σε συναφή και σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και εκτός ωραρίου εργασίας
 • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους (μαζί με τα υποκαταστήματα)
 • Καταβάλλουν στο ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)
 • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το πρόγραμμα διαρκεί 40 ώρες (10 μέρες) και υλοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας
 • Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα Επιδότηση 200,00 € ανά εργαζόμενο – καταρτιζόμενο (5,00 € Χ 40 ώρες) με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 1-49

 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ εργαζομένου (επισυνάπτεται)
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ εργαζομένου περί Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ εργαζομένου σχετικά με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται (προσοχή: ο διακριτικός τίτλος του καταστήματος δεν αποτελεί επωνυμία της επιχείρησης) – (επισυνάπτεται)
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του εργαζομένου
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου (αποκλειστικά από έγγραφο της Δ.Ο.Υ. π.χ. φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ κ.λ.π.)
 • Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και η Τράπεζα
 • Αποδεικτικό (από το ΙΚΑ) για ΑΜΚΑ & ΑΜΑ καταρτιζόμενου (π.χ. Βεβαίωση απογραφής Ασφαλισμένου ή Ασφαλιστική Ικανότητα, ή φωτοτυπία βιβλιαρίου όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ & ο ΑΜΑ)
 • Φωτοτυπία ανώτερου ΠΤΥΧΙΟΥ ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ αν δεν υπάρχει πτυχίο.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Παρακαλούμε για την κράτηση θέσης να στείλετε αντίγραφα των δικαιολογητικών, ηλεκτρονικά στο email training@sege.gr.
Τα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατεθούν στο γραφείο του Σ.Ε.Γ.Ε. (Ολυμπίου Διαμαντή 14, 54626, Θεσσαλονίκη) κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 1. Δευτέρα 04/02/2019, 14:00 – 17:00
 2. Τρίτη 05/02/20019, 14:00 – 17:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο: 2310 224440 και στο 6947207002, ή μέσω e-mail στο training@sege.gr