Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) > News > Δελτία Τύπου > Σ.Ε.Γ.Ε.: Πρόσκληση στην Εναρκτήρια Εκδήλωση και στο Επιχειρηματικό Εργαστήριο & Συνέδριο του έργου “Game of Business”

Σ.Ε.Γ.Ε.: Πρόσκληση στην Εναρκτήρια Εκδήλωση και στο Επιχειρηματικό Εργαστήριο & Συνέδριο του έργου “Game of Business”

Posted by: sege_admin
Category: Δελτία Τύπου

Game of Business – GoB

(MIS.5070952 – B6.3a.13)

Πρόσκληση

“Stimulating Innovation and Promoting Female Entrepreneurship”

23-24 Νοεμβρίου 2021, Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη – Ελλάδα

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην Εναρκτήρια Εκδήλωση και στο Επιχειρηματικό Εργαστήριο & Συνέδριο για την παρουσίαση του έργου “Game of Business”, με ακρωνύμιο GoB, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ, ως Επικεφαλής Δικαιούχος,

σας προσκαλεί στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου για την προώθηση των δραστηριοτήτων του που θα πραγματοποιηθεί στο:

και στο επιχειρηματικό εργαστήριο και συνέδριο του έργου που θα πραγματοποιηθεί στο:

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece- Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme“
The contents of this publication are sole responsibility of SEGE and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.