Γίνεται χορηγοί

A. Γίνεται χορηγός σε  κάποιο από τα προγράμματα ανεξάρτητης χρηματοδότησης του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, Σ.Ε.Γ.Ε.

Χρηματοδοτήστε ολικώς ή μερικώς κάποιο από τα τακτικά ή κάποιο από τα ad hoc προγράμματα ανεξάρτητης οικονομικής υποστήριξης του Συλλόγου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα πεδία υποστήριξης

Β. Καλύψτε κάποια  από τις λειτουργικές  ανάγκες του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, Σ.Ε.Γ.Ε.

Η βοήθεια σας θα είναι για εμάς εξαιρετικά σημαντική, καθώς κάθε πόρος που εξασφαλίζεται από τα λειτουργικά κόστη του Συνδέσμου δαπανάται για την ενδυνάμωση της γυναίκας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.