Η επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας, λειτουργίας και διαχείρισης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό τη δημιουργία αξίας, την ανάπτυξη και το κέρδος. Αυτό περιλαμβάνει την ιδέα, το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την ίδρυση και την διαχείριση μιας επιχείρησης ή ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, με στόχο την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Η επιχειρηματικότητα απαιτεί δημιουργικότητα, καινοτομία, αντοχή στον κίνδυνο, ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και ικανότητα διαχείρισης πόρων. Οι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν το ρίσκο να ξεκινήσουν νέες επιχειρηματικές προσπάθειες, ελπίζοντας ότι θα επιτύχουν κερδοφόρα αποτελέσματα.

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης, η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μια υπάρχουσα αγορά, η εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών, και πολλές άλλες. Η επιχειρηματικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας