Πως μπορεί ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ να βοηθήσει στην ίδρυση μια νέας επιχείρησης ;

  • Posted by: admin_artabout

Με ποιο τρόπο αναλύσω και αξιολογώ μια επαγγελματική ευκαιρία;

  • Posted by: admin_artabout

Από που μπορώ να αναζητήσω τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ίδρυση της δικής μου επιχείρησης;

  • Posted by: admin_artabout

Τι είναι και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan);

  • Posted by: admin_artabout

Από που μπορώ να αντλήσω ιδέες για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης;

  • Posted by: admin_artabout

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης επιχειρηματία;

  • Posted by: admin_artabout

Τι είναι Επιχειρηματικότητα;

  • Posted by: admin_artabout