Συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις

Ο Σ.Ε.Γ.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου “ERIAS”, συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες. Τη συνάντηση παρακολούθησαν οι επικεφαλής των πακέτων εργασιών του έργου.

Το έργο “ERIAS” αποτελεί την απάντηση των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων στο ζήτημα της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών (TCN), συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων. Το έργο προτείνει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας με βάση τις αρχές της προσέγγισης πολλών ενδιαφερομένων μερών.

Οι εταίροι από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία θα δοκιμάσουν την προσέγγιση ERIAS, προσφέροντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στους υπηκόους τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες απασχόλησης των επιχειρήσεων. Το έργο θα εξετάσει επίσης την ανάπτυξη ενός εγχειριδίου καλών πρακτικών ενσωμάτωσης, ως ένα βήμα για την αλλαγή νοοτροπίας κατά την αντιμετώπιση του ζητήματος της ενσωμάτωσης τους.