Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) > Επιλέγοντας κάποια από τις παρακάτω υπηρεσίες μας ενισχύεται τις δράσεις του Σ.Ε.Γ.Ε
Επιλέγοντας κάποια από τις παρακάτω υπηρεσίες μας ενισχύεται συνολικά τις δράσεις του Σ.Ε.Γ.Ε και μας δίνεται τη δυνατότητα να είμαστε δίπλα σε περισσότερες γυναίκες
  • Σύνταξη Πλάνων Ισότητας
  • Υποστήριξη γραφείου Ισότητας για την επιχείρηση
  • Σχεδιασμό και λειτουργία υποδομών για την υποστήριξη εργαζομένων γυναικών με οικογένεια.
  • Mentoring & δικτύωση μεταξύ των εργαζομένων της επιχείρησης.
  • Δημιουργία και υποστήριξη κύκλων ενδυνάμωσης για κλειστές ομάδες γυναικών ή εργαζόμενων με οικογένεια.
  • Επιμόρφωση στελεχών σε θέματα φύλου (Ενδεικτικά: Συμπεριληπτική ηγεσία/Προσλήψεις & προαγωγές χωρίς διακρίσεις/Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη στρατηγική & λειτουργία κ.α.)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο marketing@sege.gr για αναλυτικές πληροφορίες για τις τρέχουσες υπηρεσίες μας.