Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) > Διοργανώστε μαζί μας ενδο-εταιρικά σεμινάρια​ ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης εργαζομένων
Ενδο-εταιρικά Σεμινάρια

Σε συνεργασία με εξειδικευμένες εκπαιδεύτριες, με εμπειρία σε θέματα ισότητας και έμφυλων διακρίσεων, προσφέρουμε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως:

  • Πρόληψη άμεσων & έμμεσων διακρίσεων: Χτίζοντας Επαγγελματική Αυτοπεποίθηση
  • Διαχείριση ασυνείδητης προκατάληψης: Αναγνώριση και αντιμετώπιση
  • Εργασία και Απασχόληση: Ευκαιρίες και Ενδυνάμωση
  • Συμφιλίωση επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής: Στρατηγικές και εργαλεία για την ισορροπία όλων
  • Γυναίκες του σήμερα: Οι πολλαπλοί ρόλοι της γυναικάς 
  • Γυναίκες και αλληλεγγύη: Πρακτικές για γυναικεία αλληλοενδυνάμωση.
  • Πρόληψη της βίας & της παρενόχλησης: Αναγνώριση και τρόποι αντιμετώπισης

O Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος με στόχο να προάγει τις αξίες της ισότητας και της συμπερίληψης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής, επιμόρφωσης και διαχείρισης έργου.

Όλα τα έσοδα από τα ενδο-εταιρικά σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις  ενισχύουν το έργο του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος.