05 Μάι
cropped-logo-symbol-299x220-1.jpg
Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women Through Tourism (BSB-1030)
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
Women’s entrepreneurship is an emerging sector in the global business environment, a real driving force in the modern economy. Women are shaping and redefining the workplace,...
21 Οκτ
SEGE_Logo 1
Balkan Women Coalition vol. II – Social Start-Up Booster for Supporting Female entrepreneurship in Balkans
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
Το έργο Balkan Women Colaition II στοχεύει στο κλείσιμο του συνεχούς χάσματος επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της έλλειψης γνώσης σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ ...
21 Οκτ
DIGI-WOMEN – Digital entrepreneurship tools and support for women entrepreneurs
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
Τα Ηνωμένα Έθνη το 2020 προειδοποίησαν ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης του COVID-19 θα επηρεάσει αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες επιχειρηματίες από τους άνδρες, κ...
16 Ιούλ
Boosting Female Social Entrepreneurship and Enterprise Creation for inclusion groups – PAL Women
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
The aim of the project PAL Women is to empower disadvantaged women integration & improve their basic competencies in terms of social entrepreneurship and marketing (improved le...
16 Ιαν
Women’s Entrepreneurship CoAches traiNing – WECAN
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
Europe needs and wants more entrepreneurs, more innovation, more growth, more digital, more women leaders and founders. Among the various initiatives aimed at correcting this is th...
10 Φεβ
European Refugees Integration Action Scheme – ERIAS
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
ERIAS is the European Chambers response to the labour market integration question of Third Country Nationals (TCN), including refugees. ERIAS proposes a methodology for the integra...
03 Ιούλ
SEEWBAN – South East Europe Women Business Angels Network
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. συμμετέχει ως βασικός εταίρος στο έργο SEEWBAN – South East Europe Women Business Angels Network. Βασικός στόχος ...
20 Δεκ
Partnership for more effective WBL in VET – Promote WBL
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
Μία από τις κύριες προκλήσεις της Ε.Ε. όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας των νέων είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ανεπτυγμένες δεξιότητες του μελλοντικού εργατικού δυναμικού θα καλύψο...
19 Δεκ
WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
Το πρόγραμμα “WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει διάρκεια 2 χρόνια (2016-2018) και υλοποιείτα...
19 Δεκ
European Region Entrepreneurship Connection – EFEB Network
Category: European programms S.E.G.E., Δελτία ...
Το πρόγραμμα EFEB Network υλοποιείται στα πλαίσιο του Erasmus+, δράση ΚΑ2, τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ως βασικό του στόχο έχει την εκπαίδευση των γυναικών, οι οποίες θέλουν να δη...
  • 1
  • 2