Δράσεις / Παρεμβάσεις

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Ο Σ.Ε.Γ.Ε.

 

  • Συμβουλευτική σε Γυναίκες Επιχειρηματίες

 

  • Εκπαίδευση σε Γυναίκες Επιχειρηματίες και Υπαλλήλους σε Γυναικείες Επιχειρήσεις

 

  • Mentoring-Coaching σε Γυναίκες που είτε είναι επιχειρηματίες, είτε επιθυμούν να γίνουν

 

  • Δικτύωση Επιχειρήσεων εντός και εκτός συνόρων

 

  • Οργάνωση και Υποστήριξη Επιχειρηματικών Αποστολών, Β2Βs

 

  • Ενημέρωση σε Επιχειρηματικά Θέματα