Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου ΥΠΕΣ για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

sege-news-logo
Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, ως εθνικό σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013 (ΕΕΠ), έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο/σύνδεσμο http://eyc2013.ypes.gr/?page_id=2 με στόχο την ευρεία προβολή του ΕΕΠ και έχει προβεί στην επεξεργασία ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο έχει στόχο την αποτύπωση της ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, τα δικαιώματα στο πλαίσιο του ΕΕΠ και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση online στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο http://eyc2013.ypes.gr/?page_id=938 έως την 30η Οκτωβρίου 2013. Παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για τη συμπλήρωσή του ή/και την προώθησή του.

Εκ της διοικήσεως του Σ.Ε.Γ.Ε.