Δελτίο Τύπου για το Σεμινάριο του B-WCo

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα
press-release-bwco-seminar

  • Οι διαφορές μεταξύ manager και leader,
  • πώς αναπτύσσεται και πώς εξελίσσεται το μοντέλο «γυναίκα-ηγέτης» στον 21ο αιώνα,
  • η σημασία του branding στη σύσταση μιας εταιρίας και πώς δημιουργείται και ισχυροποιείται σύμφωνα με το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της κάθε χώρας, -καλές πρακτικές επιχειρήσεων των Βαλκανίων,
  • η σπουδαιότητα των social media στην προώθηση μιας επιχείρησης.

Τα θέματα αυτά ανέλυσαν με τη δική τους ξεχωριστή προσέγγιση μέλη του Balkan Women Coalition στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα “Management versus Leadership-Branding your company” που συντόνισε, διοργάνωσε και συμμετείχε με εισηγήτριες-μέλη του ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στο Mediterranen Palace στη Θεσσαλονίκη.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the field of Business and Economic Science”. Βασική ιδέα του έργου είναι η δημιουργία ενός συνασπισμού μεταξύ των Μ.Κ.Ο. των χωρών των Βαλκανίων με στόχο την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας.

Εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων από 8 χώρες των Βαλκανίων: Ρουμανία, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία, Τουρκία, Αλβανία, Βουλγαρία και Ελλάδα, έδωσαν τη δική τους ματιά για την επιχειρηματικότητα με λέξεις κλειδιά: εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, υπόσχεση, όραμα, αξίες, οφέλη, προσδοκία, δέσμευση, άνοιγμα, αυθεντικότητα, εξέλιξη.

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο.