Έκτακτη Γενική Συνεύλευση του Σ.Ε.Γ.Ε.

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

speach-meeting
Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 17.00 συγκαλούμε τα μέλη μας σε  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στα γραφεία του Σ.Ε.Γ.Ε.( Σαλαμίνος 10 8ος όροφος ). Η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ αποφασίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλου Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος καταστατικού  η συνέλευση θα διεξαχθεί άσχετα από την επίτευξη ή μη της απαρτίας.

 

Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  είναι:

  • Αναβολή  εκλογών
  • Αλλαγή καταστατικού

Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη. Στη Συνέλευση λαμβάνουν μέρος τα ταμειακά ενήμερα μέλη.