6ο e-roundtable του Σ.Ε.Γ.Ε. με θέμα “Οι ανθρώπινοι πόροι και η πανδημία” (18/11/2020)

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις