Οι τάσεις στη γυναικεία απασχόληση το έτος 2017

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕΓΕ ΚΑΘΕΤΟΣτις 14 Ιουνίου 2017, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) δημοσιοποίησε μελέτη σχετικά με τις τάσεις της γυναικείας απασχόλησης το έτος 2017. Πρόκειται για ένα άκρως εμπεριστατωμένο κείμενο, συνολικής έκτασης 66 σελίδων στην αγγλική γλώσσα, με χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη.

Τα κύρια σημεία της μελέτης, συνοψίζονται ως εξής:

1. Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό υπολογίζεται στο 49,4% και είναι χαμηλότερο κατά 26,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών, γεγονός που δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί το επόμενο έτος

2. Όσον αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων στο εργατικό δυναμικό στην αντίστοιχη περιοχή της Ευρώπης, όπου εντάσσεται η χώρα μας, το χάσμα έχει μειωθεί κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία εικοσαετία για να φθάσει τις 12,5 μονάδες το 2017

3. Η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση ανήλθε στο 51,3% το 2017 στην Ευρώπη

4. Αναφορικά με το ζήτημα της ανεργίας, στην ήπειρό μας το ποσοστό ανεργίας δεν παρουσιάζει σημαντική έμφυλη διαφορά το 2017, το οποίο αποδίδεται στον ταχύτερο ρυθμό ανεργίας των ανδρών: 9,3% για τις γυναίκες και 8,8% για τους άνδρες

5. Το εργασι&a
lpha;κό καθεστώς της μερικής απασχόλησης είναι γένους θηλυκού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τα στοιχεία έτους 2015 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής έτους, οι γυναίκες εργάζονταν με μερική απασχόληση σε ποσοστό 32,1% έναντι μόλις 8,9% των ανδρών)

6. Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο φτώχειας για το εργατικό δυναμικό των ανεπτυγμένων χωρών και έχουν έμφυλη διάσταση, είναι οι εξής: ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, μέγεθος και τύπος νοικοκυριού, ώρες εργασίας και είδος συμβολαίου

7. Ο μέσος όρος του ποσοστού κατανομής στην απασχόληση διεθνώς για το τρέχον έτος, είναι ο ακόλουθος:

 • μισθωτή εργασία: 54,4% για τους άνδρες και 55,4% για τις γυναίκες
 • εργοδοσία: 3,2% για τους άνδρες και 1,3% για τις γυναίκες
 • αυτοαπασχόληση: 37% για τους άνδρες και 28,4% για τις γυναίκες
 • συνεισφορά στην οικογενειακή επιχείρηση: 5,5% για τους άνδρες και 14,9% για τις γυναίκες

8. Τα ως άνω αντίστοιχα ποσοστά κατανομής για τη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, όπου εντάσσεται η χώρα μας, έχουν ως εξής:

 • μισθωτή εργασία: 80,9% για τους άνδρες και 88,6% για τις γυναίκες
 • εργοδοσία: 5,9% για τους άνδρες και 2,4% για τις γυναίκες
 • αυτοαπασχόληση: 12,5% για τους άνδρες και 7,7% για τις γυναίκες
 • συνεισφορά στην οικογενειακή επιχείρηση: 0,7% για τους άνδρες και 1,3% για τις γυναίκες

9. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γυναικείο εργατικό δυναμικό ανέρχεται στο 50,9%, δηλαδή 13 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο σε σχέση με το ανδρι&kap
pa;ό εργατικό δυναμικό, το οποίο υπολογίζεται στο 63,9%

10. Εάν υλοποιηθεί η δέσμευση της «Ομάδας των 20 – G20» για μείωση του χάσματος λόγω φύλου κατά 25% έως το έτος 2025 (μέλος των G20 είναι και η Ε.Ε. ως Διεθνής Οργανισμός), τότε θα καταγραφεί αύξηση 3,2 ποσοστιαίων μονάδων στην απασχόληση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 6,6 εκατομμύρια γυναίκες θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας με ταυτόχρονη αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1%

11. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, είναι τα ακόλουθα:

 •  χάσμα 16 ποσοστιαίων μονάδων σχετικά με τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό: άνδρες 60,1% και γυναίκες 44,1%
 •  χάσμα 9,6 ποσοστιαίων μονάδων στην ανεργία: άνδρες 18,8% και γυναίκες 28,4%
 • χάσμα 3,3 ποσοστιαίων μονάδων σχετικά με τη συνεισφορά στην οικογενειακή επιχείρηση: άνδρες 2,8% και γυναίκες 6,1%

12. Σε περίπτωση μείωσης του έμφυλου χάσματος κατά 25%, αυτό θα μεταφράζονταν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1081 δολλάρια ανά άτομο στην Ελλάδα

13. Τα προτεινόμενα μέτρα για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στην απασχόληση συνοψίζονται ως εξής:

 • ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας
 • αντιμετώπιση του φαινομένου του έμφυλου διαχωρισμού στην αγορά εργασίας από την παιδική ηλικία για την αλλαγή στερεότυπων αντιλήψεων και πρακτικών σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου
 • πρόληψη και εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης, βίας και παρενόχλησης σε βάρος τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών
 • υιοθέτηση πολιτικών για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
 • δημιουργία και προστασία ποιοτικών θέσεων εργασίας στον τομέα της φροντίδας
 • στόχευση στο μακρο-οικονομικό περιβάλλον (π.χ. υποδομές, ένταξη της διάστασης του  φύλου στον προϋπολογισμό, αναμόρφωση φορολογικού συστήματος) και την άτυπη οικονομία.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση αποτελεί δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).