2ο Ενημερωτικό Δελτίο Έργου WECAN

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις

Δείτε παρακάτω το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου “Women’s Entrepreneurship CoAches traiNing” (WECAN)