Το προφίλ του Σ.Ε.Γ.Ε.

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Ο Σ.Ε.Γ.Ε.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και απευθύνεται στις γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. είναι μέλος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου Γυναικών επιχειρηματιών της Μεσογείου (AFAEMME), του Δικτύου WeConnect International, ενώ αρκετά μέλη του συμμετέχουν στις διοικήσεις Επιμελητηρίων.

Συνεργάζεται με υπουργεία, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση των συμφερόντων των γυναικών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.