Τακτική Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Γ.Ε.

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις

 

Θεσσαλονίκη, 05/02/2021 

Αρ. Πρωτ.: 1479.02.2021 

 

 Θέμα: Πρόσκληση των μελών του Σ.Ε.Γ.Ε. στην ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση 

  

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, εκδόθηκε η από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 8/20-03-2020), άρθρο 33 παρ. 2 η οποία προβλέπει τη δυνατότητα των Γενικών Συνελεύσεων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. 

Βάση των ανωτέρω, η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. προσκαλούν τα μέλη του για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα22 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 13:00, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM. 

Στην περίπτωση της μη απαρτίας κατά την ως άνω αρχική ημερομηνία, ορίζεται από τούδε ημερομηνία Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η 22/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, μέσω Τηλεδιάσκεψης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση αποτελεί η τακτοποίηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτωνΠαρακαλούμε για την τακτοποίηση και την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία του Συνδέσμου, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@sege.grτο αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18/02/2021. 

Την ημέρα της Γ.Σ. θα αποσταλούν σε όσα μέλη είναι ταμειακώς ενήμερα και έχουν δηλώσει συμμετοχή το link και οι κωδικοί σύνδεσης. Παρακαλούνται οι συμμετέχουσες να συνδεθούν στην πλατφόρμα με τα ονοματεπώνυμα τους, για να μπορέσει ο διαχειριστής να εγκρίνει τη συμμετοχή τους. Η συνέλευση θα καταγραφεί για λόγους πρακτικών. 

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι: 

  • Οικονομικός απολογισμός 2019-2020 
  • Διοικητικός απολογισμός 2019-2020 
  • Προϋπολογισμός επερχόμενης χρήσης 
  • Τροποποίηση καταστατικού
  • Πώληση των μεριδίων που κατέχει ο Σ.Ε.Γ.Ε. από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ANATOΛIKH A.E.

 

 Με σεβασμό στους σκοπούς του Σ.Ε.Γ.Ε. και εκτίμηση στα μέλη του

 

Η Πρόεδρος

Αποστολίνα Τσαλταμπάση

Η Γενική Γραμματέας

Ζαχαρώ Παπαδοπούλου