Σ.Ε.Γ.Ε.: Πρόσκληση στο τοπικό εργαστήριο του έργου "Game of Business"

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις, Νέα

Game of Business – GoB

(MIS.5070952 – B6.3a.13)

Πρόσκληση

“GoB Local Workshop”

05 Δεκεμβρίου 2022, Betsson Hub (περιοχή Μύλος), Θεσσαλονίκη – Ελλάδα

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στο τοπικό εργαστήριο του έργου “Game of Business”, με ακρωνύμιο GoB, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ, ως Επικεφαλής Δικαιούχος,

σας προσκαλεί στο τοπικό εργαστήριο του έργου που θα πραγματοποιηθεί στο:

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece- Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme“
The contents of this publication are sole responsibility of SEGE and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.