«Συνάντηση του Σ.Ε.Γ.Ε. με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα συζήτησης την ομαλή ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας»

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

 

Τις προηγούμενες ημέρες, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., κα Αποστολίνα Τσαλταμπάση, πραγματοποίησε συνάντηση στα γραφεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην Αθήνα και συγκεκριμένα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σοφία Βούλτεψη, παραδίδοντάς της το υλικό του συνεδρίου “Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – Female  Entrepreneurial Week” που πραγματοποιήθηκε στις 22-25 Νοεμβρίου 2021, στο ξενοδοχείο Porto Palace Hotel, στη Θεσσαλονίκη.

Μέσα σε κλίμα δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων, τέθηκαν όλα τα σημαντικά θέματα για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τονίστηκε η τεχνογνωσία του Συνδέσμου μέσω του Συνεδρίου που ανέδειξε το έργο “ERIAS”, στα πλαίσια του Φόρουμ. Στο Συνέδριο προτάθηκε μια μεθοδολογία για την ενσωμάτωση και την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας, με βάση τις αρχές της πληρότητας (από την αξιολόγηση δεξιοτήτων έως την απασχόληση) αλλά και την προσέγγιση πολλών ενδιαφερόμενων με στόχο να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια ενσωμάτωσης, προσφέροντας πληροφορίες και καθοδήγηση.

Επιπρόσθετα,  συζητήθηκε και αναλύθηκε η πολιτική του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την ενσωμάτωση των μεταναστών ως εργατικό δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για την ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής, ο Σ.Ε.Γ.Ε. αναφέρθηκε και στις τεράστιες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού που παρατηρούνται κυρίως σε εποχικά επαγγέλματα ή σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας όπως ο αγροτικός τομέας, ο τουρισμός κ.ά., με πολλές επιχειρήσεις-μέλη του να δηλώνουν αδυναμία κάλυψης των αναγκών τους σε εργατικά χέρια. Η Υφυπουργός προχώρησε σε διαβεβαιώσεις πως η συγκεκριμένη ανάγκη έχει ήδη αναγνωριστεί από το Υπουργείο, το οποίο και εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξερεύνηση και στην υλοποίηση απτών λύσεων όπως είναι η παροχή εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης των υπηκόων τρίτων χωρών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και ο Σ.Ε.Γ.Ε. δήλωσε τη διαθεσιμότητά του για κάθε μελλοντική συνέργεια.

«Με την κατάλληλη υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης για τους υπηκόους τρίτων χωρών και πρακτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και να δημιουργήσουμε ευνοϊκό κλίμα ανάπτυξης.» τόνισε η κα. Τσαλταμπάση.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο και σηματοδότησε την αφετηρία μίας γόνιμης συνεργασίας μεταξύ του Σ.Ε.Γ.Ε. και του Υπουργείου,   καθώς θα συμβάλει ενεργά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της χώρας μας και θα αποτελέσει βασικό στοιχείο ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.