ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Posted by: sege_admin
Category: Νέα

Θεσσαλονίκη, 22.05.2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την διοργάνωση και το συντονισμό της

τοπικής εκδήλωσης διάδοσης του έργου BSB1030

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος διατίθεται να προβεί στην διοργάνωση της Τοπικής Εκδήλωσης Διάδοσης – Συνέντευξης Τύπου του έργου με τίτλο “Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism – WE TOUR” ακρωνύμιο “WE TOUR” που εντάσσεται στο πρόγραμμα «BLACK SEA BASIN 2014 – 2020».

Ειδικότερα η εκδήλωση διάδοσης θα διοργανωθεί στην περιοχή του εταίρου σε χώρο που θα υποδείξει ο ίδιος με στόχο να προσελκύσει Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, άτομα και συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για τον τομέα του τουρισμού και της ισότητας των φύλων. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε τοπικό επίπεδο και θα φιλοξενήσει εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η καλύτερη και αμεσότερη διάδοση του σκοπού του έργου στην τοπική και περιφερειακή κοινότητα.

Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει 50 συμμετέχοντες. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Κατάρτηση λίστας δημοσιογράφων (30-35 ονόματα με δέσμευση προσέλευσης 20-25 ατόμων τουλάχιστον)
  • ∆ημιουργία κειμένου πρόσκλησης και συντονισμός δημιουργικού σε συνεργασία με το ΣΕΓΕ
  • Ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης
  • Τηλεφωνικές επικοινωνίες και Follow up πρόσκλησης
  • Επιμέλεια κειμένου 2 ∆ελτίων Τύπου και φωτογραφικού υλικού
  • Αποστολή ∆ελτίου Τύπου γενικό που αφορά στο θέμα του συνεδρίου που θα σταλεί πριν την εκδήλωση
  • Επιμέλεια ∆ελτίου Τύπου και αποστολή φωτογραφιών εκδήλωσης μετά την εκδήλωση

 

Προσφερόμενος προϋπολογισμός: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για τις παραπάνω εργασίες μέσω email στο director@sege.gr το αργότερο μέχρι και τις 06 Ιουνίου 2023.