Ο Σ.Ε.Γ.Ε. στην στην υβριδική Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας που πραγματοποιείται 24-26 Ιανουαρίου 2022, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις, Νέα

 

Το 2022 έχει και επισήμως ανακηρυχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως  Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας για την ενίσχυση των νέων.

Είναι τιμή μας, που ο Σ.Ε.Γ.Ε. συμμετέχει, ως επίσημος εκπρόσωπος της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου της Ελλάδας για την Νεολαία, στην υβριδική Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας που πραγματοποιείται 24-26 Ιανουαρίου 2022, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο της Γαλλίας, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των υπουργείων ή της αρχής που είναι αρμόδια για θέματα νεολαίας, αλλά και εκπρόσωποι της νεολαίας που συμμετέχουν στον διάλογο της ΕΕ από κάθε κράτος μέλος, θα ανοίξει επίσημα τον 9ο κύκλο του Διαλόγου για τη Νεολαία της ΕΕ με σύνθημα «Συμμετέχουμε μαζί για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη», υπό την προεδρία της Γαλλίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σουηδίας.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των θετικών προοπτικών για τους νέους της Ευρώπης που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Ο ορισμός του 2022 ως έτους επικεντρωμένου στους νέους σημαίνει ότι θα καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες για να συμπεριληφθούν οι προτεραιότητες των νέων στους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ και σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας θα διοργανώνονται από τους εθνικούς συντονιστές σε κάθε κράτος μέλος, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και θα εποπτεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  • Η Εθνική Ομάδα Διαλόγου της Ελλάδας για θέματα νεολαίας, έχει συσταθεί από τη Διεύθυνση Νεολαίας, της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.
  • Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ως επίσημο μέλος της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου για θέματα Νεολαίας, εδώ και ένα χρόνο περίπου, συμμετέχει ενεργά στις επίσημες εργασίες της ΕΟΔ για την εμπλοκή των νέων στη χάραξη ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.