Ξεκίνησε η κατασκευή του Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 1MW της Ενεργειακής Κοινότητας WEnCoop

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

 

 

 

 

 

 

 

 

Mε ταχύτατους ρυθμούς έχει ξεκινήσει η κατασκευή του Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 1MW της Ενεργειακής Κοινότητα WEnCoop στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Η WEnCoop είναι η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα Γυναικών ευρείας μετοχικής σύνθεσης στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, για Γυναίκες Επιχειρηματίες και τις Επιχειρήσεις τους.

Η WEnCoop είναι μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., με σκοπό τα μέλη της να δραστηριοποιηθούν και στον τομέα της ενέργειας, αξιοποιώντας τις ΑΠΕ με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις τους αλλά και στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος.

Η σύλληψη της ιδέας έγινε πριν έναν χρόνο, το Δεκέμβριο του 2020, από την κα Αποστολίνα Τσαλταμπάση, Πρόεδρο της WEnCoop και του Σ.Ε.Γ.Ε. και την κα Αλίς Κοροβέση, Αντιπρόεδρο της WEnCoop και Γενική Γραμματέα και του Σ.Ε.Γ.Ε.. Με την υπογραφή του καταστατικού από 60 ιδρυτικά μέλη, τον Ιούλιο του 2021, ολοκληρώθηκε η σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας WEnCoop Περιορισμένης Ευθύνης και κατατέθηκε ο φάκελος στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η κατασκευή του Φ/Β Πάρκου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και η ολοκλήρωση του αναμένεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2022.

«Η WEnCoop είναι η απόδειξη ότι μία ιδέα μπορεί να γίνει πράξη, μέσω συνεργασίας, σωστής επικοινωνίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των 60 μελών. Στοχεύοντας στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας ενός έργου, όπως η WEnCoop, προχωρούμε στην επίτευξη της ανάπτυξης και προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και στον ενεργειακό τομέα» ανέφερε η κα Αποστολίνα Τσαλταμπάση.

Παράλληλα, μέσω της λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας WEnCoop επιδιώκεται η προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο στόχος της Ε.Ε. είναι η Ευρώπη να αποτελέσει την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Ο ρόλος των πολιτών ενισχύεται και σταδιακά εξελίσσονται από καταναλωτές σε ενεργά μέλη και μικρο-επενδυτές τοπικών επενδύσεων έργων καθαρής ενέργειας. Ο νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες επιτρέπει σε πολίτες, επιχειρήσεις και Δήμους να συνεργαστούν για να παράγουν και να εξοικονομούν ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, καθώς και να αναπτύσσουν και άλλες σχετικές υπηρεσίες και προϊόντα. H δυνατότητα πρόσβασης σε τοπική, καθαρή και οικονομική ενέργεια και σχετικές υπηρεσίες είναι πλέον εφικτή.

Όπως τονίζει η κα Αλίς Κοροβέση «Οι Ενεργειακές Κοινότητες, όπως και η WEnCoop, αποτελούν σημαντικό όχημα για τη μετάβαση προς μία πράσινη οικονομία και λειτουργούν ως σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. να αποτελέσει η Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Οι Ενεργειακές Κοινότητες προσφέρουν ευκαιρίες για όλους ενώ μέσω αυτών οι πολίτες γίνονται αρωγοί τόσο στην προσπάθεια προώθησης της ενέργειας παραγόμενη από καθαρές πηγές, όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στη διαδρομή προς την ενεργειακή μετάβαση δεν περισσεύει κανείς. Υπάρχει δουλειά για όλους και όλες και η ανάγκη για αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε πρωτοβουλίες και δράσεις όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι σημαντική και απαραίτητη.

Ο επόμενος στόχος της WEnCoop για το 2022 είναι η ανάπτυξη ενός ακόμη MW, ενώ στον προγραμματισμό της κοινότητας είναι η παραγόμενη ενέργεια να αξιοποιηθεί και σε δράσεις ηλεκτροκίνησης.