Νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον Σ.Ε.Γ.Ε.

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕΓΕ ΚΑΘΕΤΟΗ πρόταση που κατέθεσε ο Σύνδεσμος μας για το πρόγραμμα Erasmus+ (Δράση KA2), με τίτλο “European Region Entrepreneurship Connection-EFEB Network”, αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε η υλοποίηση του.

Ως βασικό του στόχο έχει την εκπαίδευση των γυναικών, οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή ήδη κατέχουν μία, και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους με κύριο σκοπό την παροχή νέων οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών και την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Επιπλέον, το πρόγραμμα EFEBNetworkεπιδιώκει την προώθηση της ισότητας των φύλων τονίζοντας τη σημασία των γυναικών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως την υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης, της πληροφόρησης, της κατάρτισης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται διασυνοριακά σε 9 χώρες: Ελλάδα (Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος), Ισπανία (INNOGATE), Ιταλία (ECIPA UMBRIA), Ηνωμένο βασίλειο (Esteem – Vocational and Personal Development for Young People), Γεωργία (Georgian association of women in Business), Λιθουανία (VsI Socialiniu inovaciju centras), Λετονία (Clusters Experts Baltic Sea Region), Ουκρανία (NGO Agricola), Γερμανία (CESIE).