Νέα Θέση Εργασίας στο Σ.Ε.Γ.Ε.

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., αναζητά ένα ικανό και δραστήριο άτομο για εργασία πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση της ομάδας του.

 

Συγκεκριμένα, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

 

“Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” 

Περιγραφή θέσης

Βασικές Αρμοδιότητες:

· Δημιουργία και επεξεργασία ελκυστικών χορηγικών πακέτων για την ανάδειξη και υποστήριξη των δράσεων του Συνδέσμου

· Ανεύρεση, συντονισμό και διαχείριση χορηγιών και χορηγών επικοινωνίας στα πλαίσια ΕΚΕ

· Οργάνωση και Συντονισμός εταιρικών εκδηλώσεων στα πλαίσια ΕΚΕ

· Επικοινωνία και συνεργασία με μέσα διαφήμισης και επικοινωνίας (Περιοδικά, Ραδιόφωνα, Τηλεοπτικούς Σταθμούς κ.ο.κ)

· Συλλογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων

· Διαχείριση των δεικτών απόδοσης ΕΚΕ, αξιολόγηση στρατηγικής και εισήγηση αλλαγών όποτε κρίνεται αναγκαίο.

· Σχεδιασμός διαφημιστικών εκστρατειών, εταιρικών newsletters κ.ο.κ

· Σύνταξη δελτίων τύπου

Απαραίτητα Προσόντα:

· Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ/ΙΕΚ (ανάλογης ειδικότητας)

· Απαιτούμενη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

· Άριστη γνώση της αγγλικής

· Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

· Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα

Λοιπές Δεξιότητες:

· Ενδιαφέρον για κοινωνικά θέματα

· Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες

· Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια

· Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

· Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@sege.gr με θέμα “Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.