Νέα Δράση Σ.Ε.Γ.Ε. : #Her_Research

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις
Στο πλαίσιο των καινοτόμων και ανταποδοτικών δράσεων προς τα μέλη μας, και καθώς είναι γεγονός πως το γυναικείο φύλο, δυστυχώς ακόμη αντιμετωπίζει έντονα ζητήματα ανισότητας, όσον αφορά την εκπροσώπησή του στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, ως Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. έχουμε εκκινήσει τη νέα δράση #Her_Research, η οποία  απευθύνεται προς τα μέλη του Συνδέσμου που απασχολούνται στον τομέα της έρευνας, προσφέροντάς τους ουσιαστική υποστήριξη και ενδυνάμωση.

Λίγα λόγια για το #Her_Research …

Η δράση #Her_Research είναι αυτοχρηματοδοτούμενη από τον Σ.Ε.Γ.Ε. και περιλαμβάνει τις εξής πρωτοβουλίες:

  • 3 Ομάδες με ουσιαστική συμμετοχή Γυναικών Ερευνητριών θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη με Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων για το Horizon Europe ή το αντίστοιχο Ερευνητικό Πρόγραμμα, από εξειδικευμένη Ομάδα Τεχνικών Συμβούλων
  • 10 ομάδες με ουσιαστική συμμετοχή Γυναικών Ερευνητριών θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ ένα πλήρες Εκπαιδευτικό και Συμβουλευτικό Πακέτο 10 ωρών από Εξειδικευμένη Ομάδα Τεχνικών Συμβούλων
  • Όλες οι συμμετέχουσες Ερευνήτριες θα συμμετέχουν σε 2-ωρο εξειδικευμένο Σεμινάριο με θέμα τους Ερευνητικούς Πόρους και 2 ώρες Mentoring στο θέμα αυτό.
Οι ενδιαφερόμενες, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την παρακάτω Αίτηση Συμμετοχής ώστε να προστεθούν στη λίστα των ενδιαφερόμενων για τη δράση #Her_Research : 
* Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής έως τις 29 Απριλίου

*Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα συγκεντρωθούν και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί από τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. 

Για όποια πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Συνδέσμου στο τηλέφωνο ☎️ 2310 – 224440 ή στο emai: 📧 info@sege.gr