Λ. Τσαλταμπάση: «Διέξοδο για τη γυναίκα επιχειρηματία κατά την περίοδο της κύησης και της λοχείας η πρόταση « ‘Stand-ins for MUMpreneurs’» του Σ.Ε.Γ.Ε»

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου

Θεσσαλονίκη 11-06-2021

 

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ της Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), κας Αποστολίνας Τσαλταμπάση και του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κου Σπύρου Πρωτοψάλτη. Μέσα σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα, αντικείμενο συζήτησης υπήρξε η στρατηγική τοποθέτηση του Συνδέσμου για εύρεση έμπρακτων λύσεων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τη γυναικεία οικονομική ενδυνάμωση και την υποστήριξη των Γυναικών στο Επιχειρείν.

Πρωταρχικός στόχος του Σ.Ε.Γ.Ε. είναι να στηρίζει τις Γυναίκες σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους στο Επιχειρείν, συμπεριλαμβανομένου της περιόδου εγκυμοσύνης και λοχείας. Αναφορικά με αυτό το θέμα, παρουσίασε η κα Τσαλταμπάση τη πρόταση  ‘Stand-ins for MUMpreneurs’, ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την Υποστήριξη και Ισορρόπηση της Οικογενειακής Ζωής και την Επιχειρηματική Ανάπτυξη των Γυναικών.

«Συγκεκριμένα, οι γυναίκες επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενες, σύμφωνα με το πλάνο που κατατέθηκε και μπορεί να είναι άμεσο υλοποιήσιμο με την μέριμνα του ΟΑΕΔ και του Υπ. Εργασίας, θα λαμβάνουν έμπρακτη υποστήριξη, καθώς προβλέπεται σχέδιο αντικατάστασης τους στον εργασιακό χώρο, την περίοδο αυτή, από πλήρως καταρτισμένους ανέργους.» δήλωσε η Πρόεδρος, κα Τσαλταμπάση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρέχεται ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης (micromanagement) σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ με έμφαση τις γυναίκες. Η υλοποίηση του θα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτισή, σε συνδυασμό με εφαρμογή πρακτικής ‘job shadowing’ μέσω της οποίας ο/η υποψήφιος/-α, θα λάβει μια πιο στοχευμένη ενημέρωση και εκπαίδευση  επάνω στα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει. Επιπλέον, μέσω του ‘job shadowing’ ο/η υποψήφιος/-α θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τόσο την επιχείρηση όσο και την ίδια την επιχειρηματία που θα αντικαταστήσει, για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος και το όφελος αμφότερων. Παράλληλα, μια σειρά άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών θα δίνεται στη νέα μητέρα για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο διπλό ρόλο, αυτόν της γονέα και της επιχειρηματία.

«Η προστασία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας στην εργασία συνδέεται άμεσα με την προώθηση αρχής της έμφυλης ισότητας μη διάκρισης λόγω φύλου. Η γυναίκα επιχειρηματίας θα ενισχύεται τόσο ασφαλιστικά, όσο και νομοθετικά, αναφορικά με την απόφαση της να ασχοληθεί με το Επιχειρείν.», τόνισε η κα Τσαλταμπάση.

Ο κος Πρωτοψάλτης κατέστησε σαφές ότι επιθυμεί να υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τον Σ.Ε.Γ.Ε., ούτως ώστε ο ΟΑΕΔ να συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά συγχρόνως να υποστηρίζεται και η γυναίκα επιχειρηματίας κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχείας της.

 

Στα άμεσα επόμενα σχέδια του Σ.Ε.Γ.Ε. είναι η παρουσίαση του Προγράμματος ‘Stand-ins for MUMpreneurs’ και στον Υπουργό Εργασίας, κο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, με την κα Τσαλταμπάση να δηλώνει πως «Το σχέδιο μας δε βασίζεται στη στείρα επιδοματική πολιτική αλλά επιδιώκει να δώσει λύσεις στην ενίσχυση και την στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.»