Ερωτηματολόγιο EPSWRA για τις δυσκολίες της κοινωνικής εργασίας

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. θέλοντας να συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία, στη μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, στην ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης με τελικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής συμμετέχει ως υποστηρικτής στο Ευρωπαϊκό Έργο “Empowering Social Workers from Rural Erias – EPSWRA” (Erasmus+ Programme – Strategic Partnership / Project Nr: 2018-1-RO01-KA204-049515).

Το έργο αποτελεί ουσιαστικά ένα δίκτυο φορέων από όλη την Ευρώπη, με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματιών στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους για καλύτερη διαχείριση των προκλήσεων των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Σε αυτό το στάδιο του έργου διεξάγεται έρευνα για να εντοπιστούν οι δυσκολίες που συνδέονται με την εργασία τους, καθώς και οι καλύτερες λύσεις για την κάλυψη των επαγγελματικών τους αναγκών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι θα επωφεληθούν από αυτά.

Η έρευνα είναι ηλεκτρονική και διεξάγεται υπό τη μορφή ερωτηματολογίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/epswra

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε 5′ λεπτά από το χρόνο σας και να μας βοηθήσετε στο έργο μας δίνοντας ειλικρινείς απαντήσεις στα ερωτήματα που εμπεριέχονται σχετικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα!