ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ WE TOUR 9

Posted by: sege_admin
Category: Νέα

Ιούνιος 2023

Νο 9 /2023

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου

“Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω του τουρισμού” (WETOUR – BSB1030)

  

Επισκόπηση

 Σύμφωνα με την έρευνα που υλοποιήθηκε από τους εταίρους του έργου, διαπιστώθηκε ότι η ίδρυση μιας επιχείρησης είναι δύσκολη για τις γυναίκες με πολλούς τρόπους. Οι γυναίκες δυσκολεύονται επίσης με την εταιρική ανάπτυξη, την καινοτομία, το μάρκετινγκ και άλλα θέματα όπως η προσέλκυση επισκεπτών. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι αξιολογούν το επίπεδο των δεξιοτήτων τους ως μέτριο και η πλειοψηφία θέλει να αναπτύξει τις επιχειρηματικές, εμπορικές, επικοινωνιακές, αναλυτικές και αποφασιστικές ικανότητές της, μεταξύ άλλων ταλέντων. Οι προαναφερθείσες ανάγκες επρόκειτο να γίνουν κατανοητές μέσω της κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε στην Αρμενία.

 

Εκπαίδευση στην Αρμενία

 Το τριήμερο σεμινάριο διοργανώθηκε από την ARMECAS τον Ιούνιο. Ο Mekhak Apresyan, πρόεδρος της Αρμενικής Ομοσπονδίας Τουρισμού, και η Gayane Tovmasyan, αναπληρώτρια καθηγήτρια με διδακτορικό στα Οικονομικά και ανώτερη ερευνήτρια στο Ερευνητικό Κέντρο Amberd του Αρμενικού Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου, λέκτορας στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης του Κρατικού Πανεπιστημίου του Ερεβάν της RA, ηγήθηκαν του μαθήματος.

Επειδή η εκδήλωση έλαβε χώρα τον Ιούνιο, κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, ήταν δύσκολη η εξεύρεση συμμετεχόντων. Ωστόσο, τη συνεδρία παρακολούθησαν τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες. Όλοι οι συμμετέχοντες στο μάθημα έλαβαν εκ των προτέρων όλο το εκπαιδευτικό υλικό για αξιολόγηση. Εξαιτίας αυτού, ήταν εφικτή η παροχή κατάρτισης με ελκυστικό τρόπο και με υψηλά επίπεδα συμμετοχής. Το μάθημα σχεδιάστηκε για άτομα που ασχολούνται με τον τουριστικό τομέα, τα οποία χρειάζονται τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με την τουριστική επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η ARMECAS, το πρόγραμμα κατάρτισης περιλάμβανε τα ακόλουθα μαθήματα:

Μάθημα1: Πολιτική προσανατολισμένη στον τουρισμό

Μάθημα 2: Μάρκετινγκ και διαχείριση στον τουρισμό.

Κάθε μάθημα αποτελούνταν από 5 ενότητες.

 Η εκπαίδευση ήταν πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Οι συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν για το πώς να διαχειρίζονται μια τουριστική επιχείρηση, πώς να την προωθούν και να προσελκύουν διεθνείς επισκέπτες, πώς να συνεργάζονται με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, πώς να κάνουν την τουριστική ανάπτυξη βιώσιμη.

Το μάθημα βοήθησε τους επαγγελματίες του τουρισμού να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές, επικοινωνιακές, αναλυτικές και άλλες δεξιότητές τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, να δημιουργήσουν νέες γνωριμίες και να αναπτύξουν δεσμούς συνεργασίας.

Στο τέλος της κατάρτισης απονεμήθηκαν στους συμμετέχοντες τα πιστοποιητικά συμμετοχής.

 

 


Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020

ΣΕΓΕ –  Σύνδεσμος Επιχειρηματιών  Γυναικών Ελλάδος

Το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και από τις συμμετέχουσες χώρες: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του έργου WETOUR και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.