ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ WE TOUR 3

Posted by: sege_admin
Category: Νέα

Ιούνιος 2022

Νο 3/2022

 

Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου

Black Sea Women Entrepreneurship Connection Ενδυνάμωση των Γυναικών μέσω του Τουρισμού” (WETOURBSB1030)

Επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών

 

Σχετικά με το έργο

Το έργο WE TOUR – “Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Ενδυνάμωση των Γυναικών μέσω του Τουρισμού” αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διασυνοριακού επιχειρηματικού δικτύου στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για τη δικτύωση, την κατάρτιση και την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τους στόχους του έργου- την ανάπτυξη, την προώθηση και την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω του τουρισμού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, πραγματοποιήθηκε μελέτη από τους εταίρους του έργου.

Στόχοι

 Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη χαρτογράφηση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, καθώς ξεκινούν, διαχειρίζονται και προωθούν τις επιχειρήσεις τους σε παγκόσμια κλίμακα. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη έρευνα στις χώρες εταίρους (Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα και Τουρκία) με τη χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα διδάξει στους συμμετέχοντες πώς να διαχειρίζονται και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και να διαφημίζουν την περιοχή ως επιθυμητό ταξιδιωτικό προορισμό χρησιμοποιώντας στρατηγικές μάρκετινγκ αιχμής και ψηφιακή τεχνολογία.

Επισκόπηση της Έρευνας

 Η μεθοδολογία της μελέτης περιλαμβάνει τόσο την αναζήτηση τεκμηρίωσης, η οποία καλύπτει τις βέλτιστες πρακτικές των γυναικών στην τουριστική βιομηχανία στην Τουρκία, την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και τη Γεωργία, όσο και την ανάλυση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου που έστειλαν οι εταίροι του έργου στο δίκτυό τους.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά 50 ερωτήσεις, εκ των οποίων 45 σχετικά με τα βασικά ταλέντα. Στην έρευνα απάντησαν 30 συμμετέχοντες. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο διαδικτυακές όσο και μη διαδικτυακές μέθοδοι έρευνας.

Οι βέλτιστες πρακτικές των γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας ανακαλύπτονται μέσω αναζήτησης τεκμηρίωσης. Γυναίκες που είναι ιδιοκτήτριες τουριστικών επιχειρήσεων πήραν συνεντεύξεις στην ενότητα “βέλτιστες πρακτικές” και μοιράστηκαν τις γνώσεις τους σχετικά με την έναρξη και την ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Για να δείτε τα αποτελέσματα ανά χώρα πατήστε ΕΔΩ.