ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ WE TOUR 11

Posted by: sege_admin
Category: Νέα

Ιούνιος 2023

Νο 11 /2023

 Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου

Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Ενδυνάμωση των Γυναικών μέσω του Τουρισμού”

 (WETOURBSB1030)

 

Επισκόπηση

 Το έργο WE TOUR αποτελεί το θεμέλιο για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης για ένα δίκτυο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ο Γεωργιανός Σύνδεσμος Γυναικών στο Επιχειρείν – GAWB στοχεύει στην ενίσχυση των βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών κάθε εταίρου για την προώθηση των επιχειρήσεων και της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, στη στενή συνεργασία, στην εξάλειψη των διαφόρων τύπων εμποδίων και στερεοτύπων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες κατά την προώθηση των τουριστικών τους προϊόντων και στην παροχή νέων οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών.

Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί μία από τις κατευθύνσεις προτεραιότητας για την ανάπτυξη της οικονομίας της Γεωργίας. Ο γεωργιανός τουρισμός είναι παγκοσμίως γνωστός ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας για όλο το χρόνο, με επίκεντρο τη μοναδική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της, με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών και κληρονομική παράδοση φιλοξενίας. Κατά συνέπεια, η ροή των επισκεπτών και τα έσοδα από τον τουρισμό στη χώρα αυξάνονται ετησίως.

Όπως δείχνουν οι έρευνες, η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας συμβάλλει στην ενίσχυση των γυναικών που ενθαρρύνονται να γίνουν αυτοαπασχολούμενες ή να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση. Σύμφωνα με την έρευνα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην τουριστική βιομηχανία της Γεωργίας, από το 2022 η κατανομή των εργαζομένων ανά φύλο έδειξε ότι ο αριθμός των ανδρών που απασχολούνται στην τουριστική βιομηχανία ανήλθε στο 46%, ενώ ο αριθμός των γυναικών ήταν ίσος με 54%. Ωστόσο, το δυναμικό των γυναικών δεν αξιοποιείται και δεν αξιοποιείται πλήρως λόγω των συστημικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες.

Όπως έδειξε η έρευνα που δημοσιεύθηκε από το πρόγραμμα WE TOUR, οι γυναίκες επιχειρηματίες στη Γεωργία αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια: Οι γυναίκες στη Γεωργία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα: στερεότυπα φύλου, άνιση κατανομή της μη αμειβόμενης γεωργικής και οικιακής εργασίας, ικανότητες απόκτησης νέων δεξιοτήτων, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εξασφάλιση βιώσιμου εισοδήματος, πρόσβαση σε δίκτυα για επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι γυναίκες στην ύπαιθρο έχουν πολύ λιγότερη πρόσβαση ή έλεγχο σε ιδιωτικούς πόρους, όπως γη, μηχανήματα ή χρηματοδότηση. Οι γυναίκες πιστεύουν ότι ο ρόλος του κράτους είναι ουσιαστικός κατά την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας μέσω της υποστήριξης και της παροχής σχετικών υπηρεσιών για τις γυναικείες τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Εκπαίδευση στη Γεωργία

Στο πλαίσιο του έργου, η GAWB διοργάνωσε τριήμερες εκπαιδεύσεις στις 13-15 Ιουνίου. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, με τη συμμετοχή 56 γυναικών επιχειρηματιών και νεοφυών επιχειρήσεων. Οι ωφελούμενες ήταν εκείνες που επιθυμούν να αυτοαπασχοληθούν και να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες που έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση και για το σκοπό αυτό να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες τουριστικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση συζήτησαν τα ακόλουθα κύρια θέματα:

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων συζητήθηκαν θέματα όπως: Ποιοι μηχανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν για να εξασφαλιστεί η κάθετη και οριζόντια συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, Μάρκετινγκ και Διαχείριση στον Τουρισμό, Tour Operators, Πώς να αναπτυχθούν καινοτόμες τουριστικές πολιτικές που αντικατοπτρίζουν τα τοπικά χαρακτηριστικά και ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Οι εμπειρογνώμονες παρείχαν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις τουριστικές υπηρεσίες και τα τουριστικά προϊόντα, το τουριστικό δυναμικό των περιφερειών της Γεωργίας για την προώθηση νέων προϊόντων και τον τρόπο αποτελεσματικής επέκτασης των επιχειρήσεων και ανάπτυξης της περιοχής ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων μάρκετινγκ. Με τη χρήση των διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κατάρτισης και στους συμμετέχοντες παρασχέθηκε ατομική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τεχνικών και οικονομικών δικαιολογητικών για τις επιχειρηματικές τους ιδέες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Τις εκπαιδεύσεις παρακολούθησαν 46 γυναίκες επιχειρηματίες και 10 νέοι με στόχο να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις μέσω των μαθημάτων. Στο τέλος της κατάρτισης, σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά.

 

 

 


Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Black Sea Basin 2014-2020 ΣΕΓΕ – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Black Sea Basin 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και από τις συμμετέχουσες χώρες.: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του έργου WETOUR και δεν αντανακλά κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.