ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ WE TOUR 10

Posted by: sege_admin
Category: Νέα

Ιούνιος 2023

Νο 10 /2023

 

 Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου

Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω του τουρισμού” (WETOUR – BSB1030)

 

 

Επισκόπηση

 Ας ρίξουμε μια ματιά στην έρευνα που διεξήγαγαν οι εταίροι του έργου WeTour: Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας ρίχνουν φως στις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι Τούρκες γυναίκες που εργάζονται στον τουριστικό τομέα. Πολλές από τις απαντήτριες έχουν εργαζόμενες που τις βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ορισμένες από αυτές φέρονται να είναι πτυχιούχοι με προσόντα. Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει κάποια σημαντικότερη τουριστική κατάρτιση ή δεν έχει συμμετάσχει σε σχετικά έργα. Τα αποτελέσματα του έργου WETOUR θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερωτηθέντες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους μέσω των δραστηριοτήτων που προτείνονται, επομένως αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία για αυτούς. Αυτή η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε για να απαντήσει στα προαναφερθέντα ζητήματα.

 

Εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Οι εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του έργου WE TOUR “Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω του τουρισμού” που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με εταίρο την KAGİDER, πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.Το περιεχόμενο των τριήμερων εκπαιδεύσεων προετοιμάστηκε σε συνεργασία με τον επικεφαλής του έργου WE TOUR Ελληνική Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών και την KAGİDER και τις ενώσεις γυναικών επιχειρηματιών εταίρων του έργου από τη Βουλγαρία, τη Γεωργία και την Αρμενία.

Περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες έφτασαν μέσω των ανακοινώσεων του KAGIDER- έλαβαν κατάρτιση σε διάφορα θέματα όπως επιχειρηματικότητα, σχέσεις με τους πελάτες, επιχειρηματικό μοντέλο, στρατηγικές μάρκετινγκ και ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα WE TOUR.

Στόχος των εκπαιδεύσεων είναι να καθοδηγήσουν τις γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στον τομέα του τουρισμού και που έχουν πρωτοβουλίες.

Για όλα τα περιεχόμενα κατάρτισης που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://wetourproject.com/

 

 


Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020

ΣΕΓΕ – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Μάρτιος 2023

Το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και από τις συμμετέχουσες χώρες: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του έργου WETOUR και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.