Διεθνής η αναγνώριση του Σ.Ε.Γ.Ε. ως Βέλτιστη Πρακτική στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

Με περηφάνεια και απόλυτη ικανοποίηση ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. παρουσιάζεται ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στον «Οδηγό για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας» που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οκτώβριο του 2021.  Η αναφορά του Σ.Ε.Γ.Ε. στον Οδηγό ενός θεσμικού οργάνου τέτοιου βεληνεκούς αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για τον Σύνδεσμο, καθώς επιβεβαιώνει πως η βοήθεια που παρέχει σε μέλη του και όχι μόνο αποφέρει καρπούς, δικαιώνοντας τις πολυετείς προσπάθειες και δράσεις του με επίκεντρο τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Ο Οδηγός “A Guide to Fostering Women’s Entrepreneurship – Five key actions towards a digital, green and resilient Europe” αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα του έργου “Peer-Learning Activities in Entrepreneurship Education and in Women’s Entrepreneurship (2018-2021)” και απευθύνεται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των κυβερνήσεων, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκθεση  αναπτύσσεται γύρω από πέντε θεματικές, όπου συμπεριλαμβάνονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί το κοινό να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί γύρω από την γυναικεία επιχειρηματικότητα, πως μπορεί να διασφαλιστεί η συνεχής μάθηση και εξέλιξη των γυναικών στο κομμάτι των επιχειρήσεων και πως θα επιτευχθεί η προσβασιμότητα τους σε οικονομικούς πόρους.

 

«Η αναφορά του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος ως βέλτιστη πρακτική στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί απόδειξη πως οι προσπάθειες μας επιφέρουν απτά αποτελέσματα, με παγκόσμια αναγνώριση. Μόνο ηθική ικανοποίηση μπορούμε να νιώθουμε με την ανακοίνωση ενός τέτοιου νέου και να συνεχίζουμε δυναμικά και με το ίδιο σθένος το έργο μας» επισήμανε η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε., κα Αποστολίνα Τσαλταμπάση.

Αντικείμενο της τέταρτης ενότητας του Οδηγού αποτελεί η σημαντικότητα δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού/ δικτύου που θα συμβάλλει στην στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Σημαντική είναι η επιλογή του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. σε αυτή την ενότητα, ως  παράδειγμα καλής πρακτικής οργανισμού, προβάλλοντας τη συνεισφορά του μέσω του κομβικού ρόλου που έχει στην προώθηση και ανάπτυξη του Γυναικείου Επιχειρείν.

Η ανωτέρω αναφορά του Σ.Ε.Γ.Ε. ως βέλτιστη πρακτική είναι απόρροια των δράσεων που στοχεύουν στην εξωστρέφεια του Συνδέσμου. H αναγνωσιμότητα που λαμβάνει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την συνεισφορά του στην στήριξη της βιωσιμότητας της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αποτελεί την βασική κινητήριο δύναμη προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μελών του.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.