Διαδικτυακή έρευνα ΣΕΓΕ στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., στο πλαίσιο του έργου Balkan Women Coalition vol. II – Social Start-Up Booster for Supporting Female entrepreneurship in Balkans σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγει με στόχο να καταγράψει και να αναγνωρίσει τις υφιστάμενες ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η συμμετοχή σας θα μας βοηθήσει να διαρθρώσουμε ένα αποτελεσματικό και καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης για τις γυναίκες, με ώστε να γεφυρώσει το αυξανόμενο χάσμα επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την έλλειψη γνώσεων σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Η έρευνα είναι ηλεκτρονική και διεξάγεται υπό τη μορφή ερωτηματολογίων. Για της ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν δύο (2) διαφορετικά ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε δύο (2) διαφορετικές ομάδες:

  1. Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων υποστήριξης επιχειρηματικότητας
  2. Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε γυναίκες

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά και οι ερωτήσεις διατυπώνονται με τη μορφή κλειστού τύπου που προσφέρουν τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι ανώνυμη και οι απαντήσεις σας θα αντιμετωπιστούν με τον αυστηρότερο βαθμό εμπιστευτικότητας.

Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση online στην ελληνική γλώσσα έως τις 30 Ιανουαρίου 2022. Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε παρακαλούμε πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με την ιδιότητα σας:

Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων υποστήριξης επιχειρηματικότητας

Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε γυναίκες