ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ WE TOUR

Posted by: sege_admin
Category: Δελτία Τύπου

Δεκέμβριος 2022

Για άμεση δημοσίευση

 

Δελτίο Τύπου Νο2

 

Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism (WETOUR – BSB1030)

Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω του τουρισμού

 

 

Δελτίο τύπου: WE TOUR

Τοποθεσία: Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (Ελλάδα, Γεωργία, Βουλγαρία, Αρμενία, Τουρκία)

Εταίροι του έργου: ΣΕΓΕ, GAWB, BAA, ARMECAS, KAGIDER

 

 

Το έργο WE TOUR εγκαινιάζει το καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης για γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

 

Οι εταίροι του έργου WE TOUR ανακοινώνουν με υπερηφάνεια την έναρξη του καινοτόμου και διαδραστικού προγράμματος εκπαίδευσης για γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μάρκετινγκ, ώστε να διαχειρίζονται και να αναπτύσσουν αποτελεσματικά τις τουριστικές τους επιχειρήσεις και να προωθούν την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία μάρκετινγκ.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης χωρίζεται σε δύο κύρια μαθήματα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει πέντε ενότητες. Το Πρώτο Μάθημα, “Μάρκετινγκ και Διοίκηση Τουρισμού”, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα τις απαραίτητες δεξιότητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής διαχείρισης, με έμφαση στην ποιότητα της προσφοράς, την επικοινωνία και το μάρκετινγκ. Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με τη Διαχείριση Τουρισμού, την Τουριστική Προώθηση, το Διεθνές Τουριστικό Μάρκετινγκ, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και το Tour Operating.

Το Δεύτερο Μάθημα, “TOPs – Πολιτικές Στοχευμένες στον Τουρισμό”, έχει σχεδιαστεί για να εμπλέξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα με μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη βιώσιμου τουρισμού. Οι Eνότητες αυτού του μαθήματος καλύπτουν την Kατανόηση του Tουρισμού και των Στατιστικών του, Πώς να οικοδομήσουμε νέες και καινοτόμες πολιτικές για τον τουρισμό, την Κάθετη και Οριζόντια Συνεργασία Μεταξύ όλων των Εμπλεκόμενων Φορέων, Πώς να Οικοδομήσουμε Επιχειρηματικές Τουριστικές Ικανότητες και Πώς να αξιοποιήσουμε τα τοπικά πλεονεκτήματα για την αξιοποίηση ενός τόπου και την Εμπλοκή των Τοπικών Κοινοτήτων σε αυτή τη διαδικασία.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί πιλοτικά κατά τη διάρκεια τοπικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε όλες τις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Αρμενίας και της Γεωργίας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από εμπειρογνώμονες με σχετικές δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη στην κοινωνική επικοινωνία, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και τις τοπικές πολιτικές.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που εγκαινιάζουμε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης για γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας”, δήλωσαν οι εταίροι του έργου WE TOUR. “Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες επιχειρηματίες με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, και να προωθήσουμε την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία μάρκετινγκ”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης WE TOUR, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου (https://wetourproject.com/) ή επικοινωνήστε απευθείας με τους εταίρους του έργου.

 

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020

SEGE – Greek Association of Women Entrepreneurs

July 2021

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is co-financed by the European Union through the European Neighbourhood Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Greece, Republic of Moldova, Romania, Turkey and Ukraine.

This publication was produced with the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of WETOUR project and do not necessarily reflect the views of the European Union.

 

 ΤΕΛΟΣ

 

Κατεβάστε το δελτίο τύπου ΕΔΩ