Δελτίο Τύπου

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

Χωρίς τίτλοWe Go!: Με επίκεντρο την οικονομική ενδυνάμωση γυναικών θυμάτων βίας

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου και cocktail party την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 για το έργο με τίτλο “WE GO!”. Το έργο έχει ως στόχο να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα καταφύγια και τα κέντρα κατά της βίας των γυναικών και απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες και στα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών θυμάτων βίας, καθώς και στην επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών αυτών.

Με τη βοήθεια του έργου “WE GO!”, τα Καταφύγια και τα Κέντρα κατά της Βίας των Γυναικών θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ανάγκες των γυναικών θυμάτων βίας, προσφέροντας τους τη διέξοδο που χρειάζονται για να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά.

Επίσης, θα βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών των καταφυγίων και των κέντρων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τον προσδιορισμό και τη διάδοση καλών πρακτικών. Επιπροσθέτως, χάρη στις καινοτόμες μεθοδολογίες και τα προγράμματα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας του έργου, θα βελτιωθεί η δυνατότητα των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών να ανταποκριθούν στις οικονομικές ανάγκες των γυναικών θυμάτων βίας.

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Θα πραγματοποιηθεί Έρευνα και Συγκριτική Ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα υφιστάμενα προγράμματα που απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας:

Χάρη στις καθιερωμένες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων, η δράση αυτή θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των γυναικών, που έχουν πρόσβαση σε καταφύγια και Κέντρα κατά της Βίας των Γυναικών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

2) θα οργανωθούν 3 διεθνείς Συναντήσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων βίας:

Χάρη στην πολύτιμη τεχνογνωσία των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών, τα αποτελέσματα των συναντήσεων του έργου θα συμβάλουν στο σχεδιασμό ενός οδηγού που θα εστιάζει στις καλές πρακτικές και στις καινοτόμες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν τα ίδια τα καταφύγια και τα κέντρα κατά της βίας των γυναικών στην οργάνωση των προγραμμάτων τους. Ο οδηγός αυτός θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια του έργου και στη συνέχεια θα διανεμηθεί σε επαγγελματίες του χώρου.

3) Θα δημιουργηθούν νέα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης τα οποία θα απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας:

Το έργο θα βοηθήσει να δημιουργηθούν νέα και καινοτόμα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης, που θα απευθύνονται στους εργαζόμενους και στους ειδικούς των καταφυγίων και των κέντρων κατά της βίας των γυναικών.

4) θα πραγματοποιηθούν δράσεις Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου:

Εκτός από το διαφημιστικό υλικό που παρέχεται ήδη, θα οργανωθούν δημόσιες εκδηλώσεις στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Το έργο επίσης, θα παρουσιασθεί σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κατά την οποία θα γίνουν συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των γυναικών θυμάτων βίας.

ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πάνω από 200 γυναίκες και 50 υπεύθυνοι των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της βίας των Γυναικών θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης

Πάνω από 50 επαγγελματίες που δουλεύουν με γυναίκες θύματα βίας θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Πάνω από 100 εκπρόσωποι τοπικών και διεθνών Φορέων και Θεσμών θα έρθουν σε επαφή με το έργο.

Πάνω από 1,000 ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union”, και εμπλέκει 15 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Βουλγαρία). Οι οργανισμοί που συμμετέχουν είναι οι εξής:

ActionAid Italia

Istituto per la Ricerca Sociale (IRS)

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)

Euclid Network


SURT Foundation

Fundación Mujeres

Gender Project for Bulgaria Foundation

Bulgarian Center for Women in Technology (BCWT)

Animus Association Foundation

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Folkuniversitetet

Centro Veneto Progetti Donna – Auser

Association “Donatella Tellini”

C.I.F. (Italian Women’s Centre)

Η παρουσίαση του έργου έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 2ης Εβδομάδας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Η Εβδομάδα αυτή αποτελεί επίσημη εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πορεία της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και της Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.