Δελτίο Τύπου του Έργου WECAN

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου

Με γλυκόπικρα συναισθήματα οι εταίροι του WECAN αποχαιρετούν ο ένας τον άλλον, καθώς το Έργο “Women’s Entrepreneurship CoAches training” (2019-1-FR01-KA204-062215) φτάνει στο τέλος του στις 3 Νοεμβρίου 2021, μετά από δύο (2) έτη επιτυχούς υλοποίησης.

Το WECAN αποτέλεσε ένα έργο μια στρατηγικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο στόχευε στην ενίσχυση των θετικών αντιλήψεων των δεξιοτήτων των γυναικών σχετικά με την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, μέσα από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι όπου γυναίκες εκπαιδεύτριες με αντίστοιχες επιχειρηματικές δεξιότητες τους δείχνουν τι ακριβώς απαιτείται για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, το έργο WECAN, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και την τήρηση επικαιροποιημένων μεθόδων, κατάφερε να προάγει την επιχειρηματική ικανότητα των γυναικών και να ενδυναμώσει τις δυνητικές επιχειρηματίες ή αυτές με μια νέο-ιδρυθείσα επιχείρηση, μέσα από ένα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

 1. Την ανάπτυξη του Οδηγού Μεθοδολογίας WECAN για την εκπαίδευση ενηλίκων γυναικών σχετικά με την πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα. Ο Οδηγός Μεθοδολογίας αποτελεί ένα θεωρητικό εργαλείο που υποστηρίζει τις γυναίκες επιχειρηματίες στο ταξίδι τους ως εκπαιδεύτριες. Ο οδηγός ορίζει και περιγράφει τη μεθοδολογία εκπαίδευσης WECAN και βασίζεται σε 4 πυλώνες:
  1. Η χρήση μη-τυπικών και αντισυμβατικών πρακτικών και προσεγγίσεων για την εμπλοκή ενηλίκων γυναικών χωρίς απασχόληση,
  2. Η έννοια της εκπαίδευσης ως μη-τυπική και δημιουργική προσέγγιση εκμάθησης που μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της κοινωνίας στην οποία ζουν,
  3. Οι πολύ-επίπεδες ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Δια Βίου Μάθηση (ERF),
  4. Το Πλαίσιο EntreComp ως το κύριο πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη επιχειρηματικής γνώσης, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της ζωής.

Το πλήρες κείμενο του Οδηγού είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στα Αγγλικά, ενώ η περίληψή του είναι διαθέσιμη και στα Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Γαλλικά και Μακεδονικά και βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3

 1. Η ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών WECAN Curriculumκαι της Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης WECAN που περιλαμβάνουν καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ορίζει την προσέγγιση για τις WE-Εκπαιδεύτριες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το μοντέλο βασικής προσέγγισης και να το προσαρμόσουν στο ειδικό περιεχόμενο και τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι δομημένο σε 4 ενότητες:
  1. Ξεπερνώντας τις Προκλήσεις που Αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες
  2. Ανάπτυξη και Διατήρηση μιας Επιχείρησης με Απλά και Ευέλικτα Εργαλεία
  3. Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, δικτύωσης και πώλησης
  4. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ο κοινωνικός επιχειρηματίας στον 21ο αιώνα.

Αμφότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών και η Εργαλειοθήκη, απευθύνονται στις WE-Εκπαιδεύτριες (γυναίκες με επιχειρηματική εμπειρία) παρέχοντάς τους με νέα εργαλεία και γνώσεις με σκοπό να  τις εφοδιάσει με ικανότητες και δεξιότητες που θα στηρίξουν το εκπαιδευτικό τους ταξίδι με τις εκπαιδευόμενες (γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες). Το υλικό είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Γαλλικά και Μακεδονικά, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/intellectual-output-2a

 1. Η ανάπτυξη του Πακέτου και της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης WECAN που θα προσφέρουν πρόσβαση στην ευρύτερη κοινότητα για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να λάβουν όλη τη γνώση που έχει αναπτυχθεί καθώς και ένα δίπλωμα. Η πλατφόρμα εκμάθησης WECAN φιλοξενεί και το Πρόγραμμα Σπουδών και την Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη ενώ είναι διαθέσιμο και δωρεάν για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με μια απλή εγγραφή. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Γαλλικά και Μακεδονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://wclms.wecanproject.eu/

Οι εταίροι του WECAN, κατάφεραν να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν για την ανάπτυξη χρήσιμων εργαλείων για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας όχι μόνο στις χώρες τους αλλά σε όλη την Ευρώπη.  Μέσα από σκληρή δουλειά και αμοιβαία κατανόηση, κατάφεραν να επιτύχουν τους ειδικούς στόχους του έργου που είναι:

 • Η ανάπτυξη βασικών και πολύ-επίπεδων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα καθοδήγησης.
 • Η ανάπτυξη της έννοιας της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας μεταξύ των ενηλίκων γυναικών, δυνητικών ή νέων επιχειρηματιών.
 • Η προώθηση αντισυμβατικής και μη-τυπικής εκμάθησης για τη δόμηση αυτοπεποίθησης, την κατεδάφιση των εμποδίων και την ενδυνάμωση των ενήλικων γυναικών χωρίς εργασία.
 • Την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που ενισχύει αμφότερες τις εκπαιδεύτριες και τις εκπαιδευόμενες, αναπτύσσοντας νέα και δημιουργικά εργαλεία που θα βελτιώσουν την εμπειρία εκμάθησης των εκπαιδευόμενων και των δεξιοτήτων καθοδήγησης των έμπειρων επιχειρηματιών γυναικών
 • Ένας ανοιχτός Ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης και κατάρτισης χάρη στη χρήση καινοτόμων ΤΠΕ, ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) μέσα σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα είναι ελευθέρα διαθέσιμη.

Το WECAN θα συνεχίσει να εξελίσσεται και οι εταίροι του δεσμεύονται να συνεχίσουν το έργο τους καθώς οι μελλοντικοί στόχοι περιλαμβάνουν την αύξηση της παροχής ποιοτικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις ενήλικες γυναίκες χωρίς απασχόληση και τον εξοπλισμό των νέων εκπαιδευτριών με ενημερωμένες και σχετικές μεθόδους και εργαλεία για να υποστηρίξουν, να ενδυναμώσουν και να ενθαρρύνουν την δραστηριότητα της γυναικείας επιχειρηματικότητας.