Δελτίο Τύπου Έργου WECAN

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου

Στην Ισπανία στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Women’s Entrepreneurship CoAches traiNing” (WECAN). Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει την επιχειρηματικότητα ως βασική ικανότητα τόσο για την ίδρυση μιας επιχείρησης όσο και για τη δημιουργία αξίας όπως περιγράφεται από το πλαίσιο EntreComp και στοχεύει στην ενίσχυση των θετικών αντιλήψεων των γυναικών σχετικά με τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, μέσω ενός ταξιδιού καθοδήγησης (coaching) στο οποίο μέντορες, με σχετική επιχειρηματική εμπειρία, θα τους εξηγήσουν τι πραγματικά χρειάζεται για να γίνεις επιχειρηματίας.

Το WECAN θα ενισχύσει την επιχειρηματική ικανότητα των γυναικών, ενδυναμώνοντας δυνητικές και νέες επιχειρηματίες μέσω ενός εξατομικευμένου προγράμματος καθοδήγησης (coaching).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έξι φορείς από έξι ευρωπαϊκές χώρες:

  1. EUROCIRCLE – Centre d’Information Europe Direct (Γαλλία)
  2. ΣΕΓΕ – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Ελλάδα)
  3. CKM – CENTER FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT (Βόρεια Μακεδονία)
  4. I-Box Create, S.L. (Ισπανία)
  5. Centre for Creative Development “Danilo Dolci” (Ιταλία)
  6. CSI – Center for Social Innovation (Κύπρος)

Το Σ.Ε.Γ.Ε. εκπροσώπησε στη συνάντηση η Πρόεδρος του κα Αποστολίνα Τσαλταμπάση και η Αντιπρόεδρος Α’ κα Δέσποινα Τριακοσάρη.